Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe trudne obowiązki biur rachunkowych i doradców podatkowych

13 sierpnia 2021

Od 31 lipca biura rachunkowe i doradcy podatkowi muszą sprawdzać transakcje swoich klientów. Te podejrzane o wystąpienie ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu muszą zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Ustalenie zakresu tych informacyjnych obowiązków i okoliczności je wyłączających nastręcza trudności.

Biura rachunkowe i doradcy podatkowi są instytucjami obowiązanymi do przestrzegania przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Od 31 lipca do kategorii instytucji obowiązanych zaliczają się także przedsiębiorcy, co oznacza, że również na nich zostały nałożone liczne obowiązki związane z monitorowaniem oraz analizą transakcji przeprowadzanych przez ich klientów.

Co zmieniło się od 31 lipca?

Do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu został wprowadzony nowy art. 2 ust. 1 pkt 15a, zgodnie z którym od tej daty instytucją obowiązaną są również przedsiębiorcy, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego.

W konsekwencji, wszystkie biura rachunkowe, niezależnie od formy prowadzenia działalności (zarówno spółki kapitałowe i osobowe, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze), oraz niezależnie od rozmiaru i liczby pracowników, są zobligowane do realizacji obowiązków wynikających z ustawy. Od 31 lipca muszą one wdrożyć procedury wynikające z nowych przepisów. Do tej pory obowiązki te musiały stosować jedynie podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Obowiązki wynikające z przepisów ustawy zostały omówione w procedurze Obowiązki biura rachunkowego (doradcy podatkowego) związane z praniem pieniędzy

Z pomocą procedury Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana można ustalić, czy przedsiębiorca prowadzący biuro rachunkowe jest instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Procedura Doradca podatkowy jako instytucja obowiązana pozwala ustalić, czy doradca podatkowy jest instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy.

Ponadto od 31 lipca biura rachunkowe muszą identyfikować beneficjentów rzeczywistych firm, które obsługują. Chodzi tu o określanie osób mających realny wpływ na klienta. Obowiązki w tym zakresie przedstawia procedura Zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Ocena ryzyka i stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu kładzie duży nacisk na stworzenie procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nie mniej istotne jest ich bieżące stosowanie. Obejmuje ono przede wszystkim dokonywanie oceny ryzyka (zarówno w wymiarze samej instytucji obowiązanej, jak i klientów czy ich transakcji), jak również stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego. Najbardziej problematyczna może okazać się identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego.

W procedurze Środki bezpieczeństwa finansowego zaprezentowany został katalog takich środków oraz zasady ich stosowania.

Na czym dokładnie polegają te nowe obowiązki biur rachunkowych i jak się do nich przygotować wyjaśniamy w trakcie szkolenia online. 

Zob. AML a obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – szkolenie online

Nowe trudne obowiązki biur rachunkowych i doradców podatkowych
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes