Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie outsourcingu

26 czerwca 2019

Outsourcing jest często wykorzystywany w działalności prowadzonej przez banki.

W związku z tym, że banki są podmiotami zaufania publicznego wszelkie działania mające za przedmiot outsourcing podlegają szczególnym regułom. Przepisy dotyczące outsourcingu bankowego zamieszczone zostały w ustawie Prawo bankowe.

Problematyka ta stała się także przedmiotem zainteresowania prawodawcy unijnego. Swoje stanowisko przedstawił Europejski Urząd Nadzoru Bankowego poprzez publikacje finalnego projektu wytycznych w sprawie Outsourcingu.

Nowe wytyczne w sprawie outsourcingu

Wytyczne te nie pozostają bez znaczenia dla polskich regulacji z zakresu outsourcingu i praktyki jego stosowania. W efekcie wydania przez EUNB nowych wytycznych w zakresie outsourcingu banki będą musiały dokonać aktualizacji wewnętrznych procedur i polityk.

Jednocześnie weryfikacji będą musiały zostać poddane dotychczas obowiązujące i wykonywane umowy outsourcingowe celem uzyskania ich zgodności z treścią wytycznych EUNB.

Aby dowiedzieć się więcej o roli i znaczeniu wytycznych warto zapoznać się z nowym komentarzem praktycznym "Nowe wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie outsourcingu. Zagadnienia ogólne" dostępnym w programie LEX.

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Monika Kozłowska

product manager LEX Banki i Windykacje

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.