Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe zasady rozliczania VAT w międzynarodowym e-handlu

06 sierpnia 2021

Unijny pakiet VAT e-commerce obowiązuje od 1 lipca. Zmiany objęły sektor handlu elektronicznego i import tzw. małych przesyłek spoza Unii Europejskiej. Jakie praktyczne skutki mogą one przynieść dla przedsiębiorców? Co podatnicy rozliczą w procedurze OSS?

Nowe regulacje są dość obszerne i nie należą do najłatwiejszych. Ułatwią one rozliczanie VAT m.in. przez sklepy online, które sprzedają lub chciałyby rozpocząć sprzedaż do konsumentów do innych krajów Unii Europejskiej. Wdrożono je, by zwalczać oszustwa w VAT związane z handlem internetowym i zapewnić uczciwą konkurencję dla przedsiębiorców z UE. 

Nowy jednolity próg sprzedaży w całej UE

W całej UE zwolniono z VAT od importu tzw. małe przesyłki o wartości do 22 euro. Ponadto znacznie rozszerzono zakres transakcji, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop (OSS).

Dla sprzedaży wysyłkowej został ustanowiony jednolity dla wszystkich państw członkowskich próg  sprzedaży, od którego zależy miejsce opodatkowania sprzedaży. Próg ten wynosi 10.000 euro, a po jego przekroczeniu dostawa towarów podlega opodatkowaniu VAT w kraju konsumpcji. Przed 1 lipca limit ten w Polsce wynosił 160.000 zł.

Procedura OSS

Konstrukcja One Stop Shop polega na obowiązku rozliczenia podatku przez dostawcę (także usługodawcę) w państwie konsumpcji – czyli państwie, w którym siedzibę czy stałe miejsce zamieszkania ma podmiot niebędący podatnikiem, dla którego towary są dostarczane lub usługi świadczone.

To bardzo istotna zmiana. Co podatnicy rozliczą w procedurze OSS? Przede wszystkim możliwość skorzystania z udogodnień przewidzianych w ramach procedury OSS ma podatnik dokonujący sprzedaży wysyłkowej na rzecz osoby niebędącej podatnikiem z innego państwa członkowskiego, tj. wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość.

Ponadto z procedury uproszczonej skorzystają również podatnicy z krajów UE niemający siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, świadczący wszelkie usługi na rzecz osób niebędących podatnikami. Co istotne, system ten obejmuje wszystkie usługi świadczone transgranicznie w relacji B2C, nie tylko usługi, które wcześniej były objęte systemem Mini One Stop Shop (MOSS) – np. usługi elektroniczne czy telekomunikacyjne.

W pewnym zakresie ułatwienia przewidziane w systemie OSS są też dostępne dla sprzedawców z krajów spoza UE.

Rozliczanie VAT w jednej deklaracji

Rozliczanie VAT w ramach systemu OSS pozwala uniknąć rejestracji w wielu krajach członkowskich dla opisanych typów transakcji. Istotą OSS, podobnie jak wcześniej MOSS, jest bowiem wprowadzenie deklaracji VAT zawierającej dane o sprzedaży dokonanej na rzecz konsumentów z różnych państw członkowskich, którą to deklarację podatnik dokonujący transakcji objętych procedurą szczególną będzie składał wyłącznie do organów podatkowych swojego państwa identyfikacji, tj. państwa, w którym ma siedzibę działalności lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli podatnik zdecyduje się skorzystać z procedury OSS, to będzie przekazywać deklaracje kwartalnie do organów podatkowych wybranego państwa drogą elektroniczną, za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego będącego „punktem kompleksowej obsługi”.

Sprzedawcy korzystający z OSS naliczają VAT według stawek obowiązujących w danym kraju konsumpcji. Podatki zapłacone przez korzystających z uproszczenia przedsiębiorców są przekazywane przez organy podatkowe państwa członkowskiego identyfikacji do organów państwa członkowskiego konsumpcji.

Zmiany w VAT w związku z implementacją pakietu e-commerce są przedmiotem następujących procedur:

Zob. także:

Szkolenie online z dr. hab. Adamem Bartosiewiczem: Pakiet e-commerce w VAT – zmiany od 1 lipca.

Pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

Pakiet VAT e-commerce – projekt objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów

Nowe zasady rozliczania VAT w międzynarodowym e-handlu
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.