Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe przepisy AML - wyzwanie dla instytucji obowiązanych

25 października 2021

Od 31.10.2021 r. wchodzą w życie kolejne zmiany wynikające z nowelizacji ustawy AML. Oznaczają one m.in. nowe obowiązki związane z weryfikacją danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz ustaleniem statusu PEP zgodnie z nowym rozporządzeniem.

Zakres zmian obowiązujących od 31 października

Wśród zmian, które mają obowiązywać od końca października, znajdują się m.in.:

  • dodatkowe obowiązki związane z weryfikacją danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych,
  • nowe obowiązki wymagane względem stosunków gospodarczych lub transakcji związanej z państwem trzecim wysokiego ryzyka,
  • nowe podejście do statusu PEP, oparte na wykazie krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

Co zmiany oznaczają dla instytucji obowiązanych?

Szczególnie czasochłonne będą obowiązki związane z weryfikacją beneficjenta rzeczywistego. Instytucje obowiązane nie mogą opierać się jedynie na danych zgromadzonych w CRBR, co oznacza, że muszą przeprowadzać identyfikację struktury własności i kontroli klienta oraz jego beneficjentów rzeczywistych. Zgromadzone dane powinny zostać porównane z danymi dostępnymi w CRBR, a ewentualne rozbieżności odnotowane i wyjaśnione. Dodatkowo wymagane jest przekazanie organowi właściwemu w sprawach Rejestru informacji o stwierdzonych rozbieżnościach wraz z uzasadnieniem i dokumentacją. Niestety, ustawa nie precyzuje, które rozbieżności należy przekazywać, co może wpłynąć na różną interpretację obowiązku przez instytucje obowiązane.

Czy narzędzia informatyczne są przygotowane na najbliższe zmiany prawne?

Aby proces wdrożenia zmian przebiegał bez zakłóceń, konieczna jest dobra organizacja procesów biznesowych oraz wsparcie ze strony rozwiązań AML.

W zależności od budowy narzędzia oraz zakresu zmian część zmian prawnych wymaga jedynie aktualizacji narzędzia na poziomie parametryzacji, pozostałe oznaczają konieczność stworzenia nowych funkcjonalności.

Narzędzie przygotowane do realizacji obowiązków wchodzących w życie 31.10.2021 r. powinno przede wszystkim zapewniać automatyzację zadań związanych z weryfikacją danych w CRBR oraz identyfikację ewentualnych rozbieżności.

Dowiedz się więcej z najnowszego komentarza praktycznego Edyty Zdziarskiej Nowe przepisy AML - wyzwanie dla narzędzi informatycznych wspierających instytucje obowiązane

Nowe przepisy AML - wyzwanie dla instytucji obowiązanych
Monika Kozłowska

product manager LEX Banki

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.