Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych a działalność spółek komunalnych

03 października 2022

Działalność spółek komunalnych regulowana jest szeregiem różnorodnych przepisów. Należy pamiętać, że z jednej strony są to podmioty wykonujące zadania zlecone przez JST, z drugiej strony zaś organizacyjnie są to spółki prawa handlowego podporządkowane reżimowi prawnemu KSH. Jak w takim razie zmiany prawa handlowego wpływają na działalność tych spółek?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta - tak samo jak na działalność wszystkich innych spółek prawa handlowego. Pytanie jest o tyle zasadne, że 13 października w życie wchodzi jedna z większych nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Już dziś możesz zapoznać się z jej najistotniejszymi zmianami poprzez nagranie ze szkolenia Nowelizacja KSH - prawo grup spółek - duża szansa czy duże ryzyko?

Forma organizacyjno-prawna spółek komunalnych

Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć lub przystępować do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Ich działalność jest szczegółowo uregulowana w przepisach kodeksu spółek handlowych. Jasnym jest więc to, że każdorazowa zmiana tych przepisów będzie dotyczyła zarówno spółek komercyjnych jak i tych trudniących się działalnością publiczną. Wskazać należy, że istnieją pewne różnice regulacyjne między tymi dwoma rodzajami podmiotów, natomiast nie są one bardzo znaczące i dotyczą np. zasad obsadzania stanowisk w organach nadzorczych.

Nowelizacja KSH

13 października 2022 roku w życie wejść ma jedna z największych i najbardziej wyczekiwanych nowelizacji KSH. Skupia się ona głównie na uregulowaniu kwestii związanych z holdingiem kapitałowym. Co równie istotne, a może nawet istotniejsze w kontekście spółek komunalnych, to zmiany w zakresie nadzoru właścielskiego. Jest on bowiem od dłuższego czasu głównym elementem badań Najwyższej Izby Kontroli podczas kontroli przeprowadzanych wśród spółek komunalnych.

Kontrole NIK a działalność spółek komunalnych

Najwyższa Izba Kontroli od jakiegoś czasu regularnie prowdzi kontrole w spółkach komunalych w różnych województwach. Wnioski z tych kontroli sprowadzić można do stwierdzenia, że w działalności tych spółek ogromnym problemem jest prawidłowość sprawowania nadzoru właścicielskiego. NIK wskazuje, że w większości funkcjonujących w Polsce spółek komunalnych nadzór sprawowany jest w sposób niewystarczający i bez ustanowienia jego formalnych ram. Nawet bez nowelizacji jasno klaruje się potrzeba wypracowania pewnych zasad i usprawnienia nadzoru a sama nowelizacja jest dobrym przyczynkiem do rozpoczęcia procesu zmian.

W LEX temat nowelizacji KSH jest odmieniany przez wszystkie przypadki już od dłuższego czasu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi publikacjami m.in. komentarzami praktycznymi: ,,Grupa spółek - definicja i praktyczne problemy holdingów'' czy też ,,Grupy spółek - nowe zasady organizacji prac rad nadzorczych (rozszerzone kompetencje i obowiązki)''.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych a działalność spółek komunalnych
Patrycja Tiuryn

Product Manager w Redakcji Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.