Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowy plik JPK_VAT z deklaracją obowiązkowy już od 1 października 2020 r.

27 sierpnia 2020

Z dniem 1 października 2020 r. wejdą w życie przepisy przewidujące składanie nowego dokumentu elektronicznego wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i informacji o ewidencji VAT. W konsekwencji obowiązek składania deklaracji VAT-7/VAT-7K zostanie połączony z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT. Nowe pliki JPK będą wysyłane w dwóch wariantach JPK_V7M i JPK_V7K.

Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT będą obowiązkowo składać nowy plik JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną. Nowy plik będzie dostępny w dwóch wersjach, tj. JPK_V7M dla podatników składających obecnie deklaracje VAT-7 co miesiąc oraz JPK_V7K dla podatników, którzy wysyłają deklaracje VAT-7K raz na kwartał. Pierwotnie obowiązek stosowania nowego JPK_VAT miał wejść w życie dla części podatników już 1 kwietnia 2020 r., a dla większości 1 lipca 2020 r. Terminy te zostały jednak przesunięte z powodu pandemii koronawirusa. Przepisy Tarczy antykryzysowej 4.0 wyznaczyły datę wejścia w życie 1 października 2020 r. jako obowiązującą dla wszystkich czynnych podatników VAT.

Obowiązek składania deklaracji VAT i plików JPK_VAT

Obecnie czynni podatnicy VAT mają obowiązek składania deklaracji VAT-7 za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu lub też kwartalnie w przypadku deklaracji kwartalnych VAT-7K. Dodatkowo, czynni podatnicy VAT, niezależnie od tego, czy podatnik rozlicza VAT miesięcznie, czy też kwartalnie, mają obowiązek, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi KAS informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formie pliku JPK_VAT za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Co zmieni się od 1 października 2020 r.?

Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, zamiast deklaracji VAT będą już wysyłać do urzędu nowy typ pliku JPK_VAT. Resort finansów obiecywał, że ta zmiana będzie dużym ułatwieniem dla podatników. Co do zasady, celem nowego pliku JPK jest uproszczenie raportowania VAT. Nowy plik ma się bowiem łączyć z rejestrem VAT, jak i deklaracją VAT. Te dokumenty aktualnie składane są odrębnie. W praktyce, jednakże wprowadzenie JPK_V7M/JPK_V7K będzie wiązało się z szeregiem zmian dla podatników, a w szczególności koniecznością dostosowania ich systemów księgowych.

Dwa warianty nowego pliku JPK_VAT

Deklaracje VAT mogą być składane za miesięczne lub kwartalne okresy rozliczeniowe. Zasadą jest składanie deklaracji VAT za okresy miesięczne. Część podatników jest jednak obowiązana lub uprawniona do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne. Po wejściu w życie przepisów o nowym pliku JPK_VAT nadal istnieć będzie możliwość rozliczania się przez część podatników za okresy kwartalne. Obowiązywać będą dwa warianty JPK_VAT, tj.:

  • JPK_V7M - przesyłany przez podatników, którzy rozliczają się miesięcznie, oraz
  • JPK_V7K - przesyłany przez podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Dane wykazywane w nowym pliku JPK_VAT

Nowy plik JPK VAT składać się będzie z dwóch części, tj.:

  • z części deklaracyjnej, która zastąpi obecnie składane deklaracje VAT-7/VAT-7K,
  • z części ewidencyjnej, która zastąpi obecnie przesyłany plik JPK_VAT.

Dane wykazywane w części deklaracyjnej nie będą się istotnie różnić od danych wykazywanych obecnie w deklaracjach VAT-7/VAT-7K. Inaczej ma się rzecz, jeżeli chodzi o dane wykazywane w części ewidencyjnej nowych plików JPK_VAT. W zakresie tym wprowadzony zostanie obowiązek przekazywania trzech grup informacji:

  • obowiązek oznaczania niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami literowymi (tzw. oznaczenia GTU);
  • obowiązek oznaczania niektórych transakcji;
  • obowiązek wskazywania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupu.

Obowiązek oznaczania towarów i usług (GTU) w nowym pliku JPK_VAT

Wraz z nowym plikiem JPK_VAT wprowadzony zostanie obowiązek oznaczania przez sprzedawców niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami liczbowymi. Dla wybranych towarów zostały przewidziane oznaczenia od „01” do „10”, zaś dla wybranych usług – oznaczenia od „11” do „13”. Podkreślić należy, że wskazany obowiązek ciążyć będzie wyłącznie na sprzedawcach. Nabywcy towarów i usług nie będą obowiązani wskazywać oznaczeń, o których mowa, w przesyłanych plikach JPK_VAT.

Obowiązek oznaczania niektórych transakcji

Wraz z nowym plikiem JPK_VAT wprowadzony również zostanie obowiązek oznaczania niektórych transakcji. Dotyczyć to będzie przede wszystkim transakcji stanowiących dla podatników sprzedaż, jednak dwa oznaczenia zostały również przewidziane dla transakcji stanowiących u podatników zakupy.

Obowiązek wskazywania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupu

Wraz z nowym plikiem JPK_VAT wprowadzony również zostanie obowiązek oznaczania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów nabycia. Stosowane będą po trzy oznaczenia dla dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupów.

Nowy plik JPK_VAT z deklaracją obowiązkowy już od 1 października 2020 r.
Tomasz Kręski

product manager Księgowość i Podatki