Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowy system planowania przestrzennego - gminy będą uchwalać dwa rodzaje planów?

28 czerwca 2019

O problemach, z którymi na co dzień borykają się inwestorzy, projektanci jak i sami urzędnicy, można poczytać w komentarzach opublikowanych w Lex Budownictwo:

Elektrownie wiatrowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – problemy praktyczne

Tymczasowe zagospodarowanie terenów w planie miejscowym

Nowy system planowania przestrzennego - gminy będą uchwalać dwa rodzaje planów?

Proponowane przez resort rozwiązania modyfikują kompleksowo dotychczas przyjęte zasady. Przede wszystkim gminy będą uchwalać dwa rodzaje planów: przeznaczenia oraz zabudowy, a także standardy urbanistyczne. Plan przeznaczenia będzie miał charakter ogólny, obejmie teren całej gminy i zastąpi studium. Plan przeznaczenia, który będzie miał charakter normatywny w przeciwieństwie do studium, będzie mógł podzielić gminę na strefy funkcjonalne (np. śródmiejską, podmiejską, wiejską, rolniczą albo leśną). Z kolei plan zabudowy doprecyzuje ustalenia planu przeznaczenia, tak jak czyni to obecnie mpzp. Obecnie również w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Na ogół każdy z terenów posiada jedno przeznaczenie podstawowe, ale zdarza się, że na danym terenie jest kilka alternatywnych. Kiedy mieszane przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest dopuszczalne, dowiedzą się Państwo z komentarza: Mieszane przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Kamila Kokoszewska

product manager Budownictwo

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.