Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowy termin złożenia zeznania CIT-8 w związku z epidemią COVID-19

16 kwietnia 2020

Skutki pandemii COVID-19, a co za tym idzie ograniczeń w swobodnym dotychczas przepływie osób, kapitału i towarów w ramach kraju, UE i świata odczuli wszyscy przedsiębiorcy. To nagłe wstrzymanie procesów gospodarczych odbiło się na możliwości podatników CIT do złożenia w terminie zeznań podatkowych i wpłaty podatku za 2019 r.

Podstawa prawna przedłużenia terminu na rozliczenie CIT

W związku z epidemią koronawirusa i ograniczoną możliwością pracy, działy księgowe i biura rachunkowe pracują zdalnie, a część z nich jest zamknięta. Doprowadziło to do niemożliwego do nadrobienia zatoru rozliczeń rocznych w wielu firmach.

Mimo tych utrudnień, początkowo Ministerstwo Finansów nie chciało przedłużyć terminu na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych i złożenie zeznania CIT-8 oraz wpłatę podatku za 2019 r.
Ostatecznie jednak Minister Finansów na podstawie delegacji ustawowej wydał 27.03.2020 r. rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 542). Tego samego dnia rozporządzenie weszło w życie.

Nowy termin na złożenie CIT-8

Do 31.05.2020 r. przedłużono termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz wpłaty podatku przez podatników CIT. Dotyczy to podatników, którym rok podatkowy zakończył się w okresie od 1.12.2019 r. do 31.01.2020 r.
Natomiast podatnicy, którzy osiągali wyłącznie dochody zwolnione przedmiotowo z CIT albo u których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% łącznych przychodów, mają czas na złożenie zeznania i zapłatę podatku do 31.07.2020 r.

Terminy te łatwo ustalić z pomocą procedury

Podział majątku wspólnego małżonków

Iwona Kaczorowska
Redaktor Naczelna "Przeglądu Podatkowego"
Product Manager Procedury Biznes