Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Prawnicy z większą szansą na punktowany artykuł

07 stycznia 2020

Nowy wykaz punktowanych czasopism zawiera 30404 czasopisma. To wzrost aż o 1373 pozycje w stosunku do pierwotnej, lipcowej publikacji. Znalazło się na niej wiele cenionych czasopism, wydawanych m.in. przez Wolters Kluwer Polska tj. 

  • Przegląd prawa handlowego (20 pkt.)
  • Przegląd sądowy (20 pkt.)
  • Przegląd Podatkowy (20 pkt.)
  • Samorząd Terytorialny (20 pkt.)
  • Europejski Przegląd Sądowy (20 pkt.) 
  • Finanse Komunalne (20 pkt.)
  • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej (40 pkt.) 

"Państwo i Prawo" wciąż wysoko punktowane

Inną ważną publikacją Wolters Kluwer Polska jest miesięcznik "Państwo i Prawo" - czasopismo afiliowane przez Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Periodyk ukazuje się nieprzerwanie od 1946 r. i już we wcześniejszym wykazie uzyskał aż 70 pkt.

Prof. Andrzej Wróbel - redaktor naczelny publikacji podkreśla prestiż miesięcznika, jednak zwraca również uwagę na ważne czasopisma, które niespodziewanie uzyskały znacznie mniej punktów, takie jak m.in. "Europejski Przegląd Sądowy". Zdaniem Profesora poziom publikowanych w periodyku artykułów nie odbiega od dużo wyżej punktowanych czasopism zagranicznych takich jak "European Law Journal" czy "European Law Review". 

W wykazie czasopism brakuje kilku tytułów

Stanowisko prof. Wróbla popiera również prof. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W Jego opinii niekorzystne dla pracowników naukowych jest także nieumieszczenie w wykazie tak wartościowych tytułów jak "Orzecznictwo Sądów Polskich" czy "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego".  Ja bym jednak nie skreślał tych pism. Uważam, że mają one na tyle duży prestiż, iż autorzy nadal będą w nich zamieszczać swoje prace – pisma te są czytane, cytowane w nauce prawa. (...) I mimo, że nie ma za nie punktu, to jednak publikacja tam łączyć się będzie z prestiżem i rozpoznawalnością w środowisku - tłumaczy.

W produkcie LEX Akademia znajdziesz zarówno artykuły publikowane w "Państwie i Prawie", jak i w innych ważnych tytułach, które znalazły się w rozszerzonym wykazie czasopism tj. m.in. "Przegląd prawa handlowego" czy "Przegląd sądowy". 

Ponadto, program oferuje Ci dostęp do innych prestiżowych publikacji, w których według cenionych Profesorów prawa warto publikować artykuły tj. m.in. "Orzecznictwo Sądów Polskich".

LEX Akademia zawiera również dedykowany pulpit akademicki z boksem "Czasopisma popularne w szkołach wyższych", który ułatwi Ci szybki dostęp do zbioru czasopism. 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

                                                                                                                       Hanna Kolenkiewicz

Product Manager LEX Akademia

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.