Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowy wzór świadectwa pracy

10 września 2019

Od 7 września 2019 r. obowiązuje nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy. To już kolejna zmiana wzoru w tym roku. Co zmieniło się tym razem?

7 września 2019 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy związane m.in. z terminem i trybem wydawania i sprostowania świadectwa pracy. Ta nowelizacja wymusiła kolejną zmianę wzoru świadectwa pracy.

Sprawdź co zmieniło się w kodeksie pracy we wrześniu: Od 7 września zmiany w kodeksie pracy

Nowy wzór świadectwa pracy

Dłuższy termin na wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

We wrześniu zmienił się termin, w którym pracownik może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. Obecnie ma na to 14 dni od otrzymania świadectwa pracy (do 6 września było to 7 dni). To zmiana, która wymagała uwzględnienia w pouczeniu zamieszczanym w każdym świadectwie pracy.

Zmiany w pouczeniu

Na końcu świadectwa pracy pracodawca ma obowiązek zamieścić stosowne pouczenie, w którym informuje pracownika o możliwości wystąpienia: 

  • do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy,
  • do sądu pracy (w razie nieuwzględnienia powyższego wniosku przez pracodawcę) - z żądaniem sprostowania świadectwa pracy - pracownik ma na to 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę, a w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy - o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy.

Bez obowiązku wskazywania sądu pracy

Od 7 września pracodawca nie ma obowiązku wskazywania w pouczeniu właściwego sądu pracy, do którego pracownik może złożyć powództwo o sprostowanie świadectwa pracy.

Zobacz jak zmienił się pomocniczy wzór świadectwa pracy: Kolejne zmiany we wzorze świadectwa pracy.

Izabela Baranowska
product manager działu Kadry i HR

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.