Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

NSA i wykładnia prounijna przepisów VAT

05 listopada 2021

W jaki sposób Naczelny Sąd Administracyjny dokonuje wykładni prounijnej przy rozstrzyganiu spraw w zakresie krajowego VAT? W jakim stopniu wykorzystuje do tego celu zasady orzecznicze Trybunału unijnego dotyczące tego podatku? Oto podstawowe kwestie omawiane przez monografię, która trafiła właśnie do LEX Prawo Europejskie.

Autorem monografii jest Roman Wiatrowski, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego od 2013 r., orzekający w Izbie Finansowej w zakresie podatku od towarów i usług, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

W opracowaniu omówiono m.in.

  • w jaki sposób wykładnia prounijna przyczynia się do zapewnienia efektywności prawa unijnego w VAT,
  • jaką rolę w realizacji zasad orzeczniczych w zakresie VAT pełni NSA,
  • granice wykładni prounijnej w zakresie VAT,
  • orzeczniczy model wykładni prounijnej, stosowanej przez NSA w odniesieniu do przepisów regulujących VAT
  • zasady dotyczące sporządzania uzasadnień wyroków i ich wpływ na kształtowanie linii orzeczniczej NSA w przedmiocie podatku VAT
  • w jaki sposób na treść wykładni prounijnej wpływa procedura pytań prejudycjalnych

Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków – adwokatów, radców prawnych i sędziów. Zainteresuje również doradców podatkowych i przedstawicieli nauki.

Chcesz zapoznać się bliżej z tą monografią? Kliknij w ten link:

NSA i wykładnia prounijna przepisów VAT
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.