Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Obowiązki promotora – wątpliwości wciąż co nie miara

04 czerwca 2019

Od maja fiskus może już w pełni karać za błędy w raportowaniu schematów podatkowych. Co do zasady, obowiązek raportowania nałożony jest na promotora. Może on jednak dotyczyć także korzystającego, a w niektórych wypadkach wspomagających (np. notariusza, biegłego rewidenta).  

Ciążą na nich:

  1. obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych,
  2. obowiązek informowania korzystającego o obowiązku przekazania schematu podatkowego,
  3. obowiązek przekazania danych o podmiotach, którym udostępniono standaryzowany schemat podatkowy.  

Nie zawsze jednak promotorzy udostępniający schematy podatkowe mają obowiązek przekazywać informacje o tych schematach.

Z pomocą procedury pt. Obowiązek przekazywania przez promotorów informacji o schematach podatkowych łatwo ustalić czy promotor ma obowiązek przekazywać te informacje. Za brak właściwych procedur i za niedopełnienie (w tym zarówno nieprzekazanie informacji, jak i przekazanie po terminie) obowiązków informacyjnych grożą bowiem bardzo dotkliwe sankcje pieniężne.    

Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.