Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 personelu placówki medycznej

15 lutego 2022

1 marca wchodzi w życie obowiązek legitymowania się przez pracowników podmiotów leczniczych szczepieniem przeciwko COVID-19. W praktyce rodzi się jednak pytanie, kto dokładnie objęty jest nowymi regulacjami (m.in. czy dotyczy również pracowników niemedycznych oraz czy znaczenie odgrywa forma współpracy pomiędzy PWDL a daną osobą).

Czy placówka może zweryfikować i ukarać niezaszczepionych?

Choć do ,,terminu ostatecznego'' zostało jeszcze trochę czasu, placówki już teraz pytają się jakie działania mogą podjąć w przypadku pracowników, którzy nie dostosują się do tego obowiązku (czy dopuszczalne jest egzekwowanie szczepienia i jakie są skutki jego niewykonania).

Wątpliwości budzi też możliwość zastosowania sankcji wobec samego podmiotu wykonującego działalność leczniczą za zatrudnienie osób niezaszczepionych czy dopuszczalność nałożenia kar na lekarzy/pielęgniarki w ramach kontroli prowadzonych przez samorządy zawodowe. W praktyce rodzą się też pytania dot. przetwarzania danych dotyczących zdrowia pracowników medycznych

Obowiązek szczepień w sektorze ochrony zdrowia bez tajemnic

Powyższe kwestie zostały wyjaśnione w ramach nowego komentarza praktycznego: Obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 w sektorze ochrony zdrowia. Komentarz praktyczny wyjaśnia ponadto jakie osoby zatrudnione w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym również objęte zostały obowiązkiem szczepień, a także których studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego dotknie wspomniany nakaz.

Obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 personelu placówki medycznej
Norbert Bonin

Product manager LEX Ochrona Zdrowia/LEX Medica

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.