Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Umowę o dzieło trzeba będzie zgłosić do ZUS

27 marca 2020

Przedsiębiorcy coraz bardziej odczuwają ekonomiczne skutki koronawirusa. Sejm pracuje nad tarczą antykryzysową, która ma być pakietem osłonowym dla firm. W ramach tego pakietu uchwalane są również nowe obowiązki płatników - np. obowiązek zgłoszenia do ZUS każdej umowy o dzieło.

Płatnik musi zgłosić do ZUS umowę o dzieło

Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło będzie miała obowiązek poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło. Płatnik będzie miał na to 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Wyjątków od tego obowiązku będzie niewiele - wyjątkiem będzie umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem lub jeżeli w ramach takiej umowy będzie wykonywana praca na rzecz pracodawcy, z którym wytwórca dzieła pozostaje w stosunku pracy.

Nowy obowiązek od początku 2021 r.

Początkowo miało to służyć ZUS do weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy o dzieło, czyli sprawdzenie czy dana osoba ma prawo do świadczenia postojowego. Ostatecznie zdecydowano, że obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS będzie obowiązywał od 1 stycznia 2021 r.

 

 

Umowę o dzieło trzeba będzie zgłosić do ZUS
Izabela Baranowska

Product manager Kadry i HR