Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kredyt konsumencki a obowiązki informacyjne banku

28 czerwca 2023

Choć problematyka umów kredytów konsumenckich jest przedmiotem szczegółowej regulacji w ustawie o kredycie konsumenckim, konieczne jest uwzględnienie jej specyficznego charakteru na etapie dystrybucyjnym. W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE podkreśla się od dawna, że prawidłowe wykonanie obowiązków informacyjnych polegać ma nie tylko na formalnym ich wypełnieniu, ale zapewnieniu takich informacji i tak przedstawionych, aby przeciętny konsument mógł oszacować na ich podstawie skutki ekonomiczne jakie niesie za sobą zawarcie umowy.

Obowiązki przedkontraktowe w pigułce

W LEX Banki dostępne jest nagranie ze szkolenia, w trakcie którego przedstawione zostały w pigułce najważniejsze obowiązki przedkontraktowe związane z procedurą zawarcia umowy kredytu konsumenckiego. Szczególną uwagę poświęcono tym z nich, które dla uczestników obrotu są najbardziej newralgiczne - wiążą się z dotkliwymi sankcjami dla kredytodawców.

Ocena zdolności kredytowej - konsekwencje cywilnoprawne

Wciąż gorącym i nierozstrzygniętym problemem jest to, jakie znaczenie ma ocena zdolności kredytowej w kontekście zawartej umowy kredytu i jej zabezpieczeń. Szczególnie, jeśli druga strona zarzuca kredytodawcy wadliwość przeprowadzenia tej procedury.

Dawid Rogoziński w trakcie szkolenia "Obowiązki informacyjne przy umowie kredytu konsumenckiego"  przedstawił główną oś różnych koncepcji na ten temat. Osadził je w kontekście aktualnych zmian w prawie i orzecznictwie dot. ochrony konsumenckiej, sugerując rozwiązanie, w kierunku, którego zdaje się swoje preferencje kierować prawodawca krajowy i europejski

Doliczanie opłat/prowizji do kwoty kredytu - obowiązki informacyjne

Kredytodawcy zarobkują nie tylko na odsetkach, ale także pozaodsetkowych kosztach kredytu. Jest to kwestia o tyle newralgiczna, że składają się one na CKK i RRSO a więc stanowią kluczową informację umożliwiająca porównywanie atrakcyjności oferty kredytowej. Tymczasem nie wszystkie rozwiązania stosowane w praktyce gwarantują wymaganą transparentność. O takich właśnie newralgicznych punktach mowa w czasie szkolenia. 

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Monika Kozłowska

Product manager LEX Banki