Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe obowiązki notariusza w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

22 sierpnia 2018

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ma zwiększyć efektywność krajowego systemu zapobiegania tym zjawiskom. Adresatami ustawy są  instytucje obowiązane, na których ciąży obowiązek oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Do instytucji tych zaliczają się również notariusze.

W nowej ustawie został rozszerzony katalog transakcji objętych obowiązkiem oceny ryzyka, w związku z czym na notariuszach spoczęły nowe obowiązki w zakresie:

  • gromadzenia określonych informacji,
  • stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
  • bieżącej analizy transakcji,
  • obowiązku przechowywania dokumentacji,
  •  obowiązku zawiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  • obowiązku prowadzenia w formie pisemnej wewnętrznej procedury w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. 
  • identyfikacji klientów.  

Więcej informacji znajdą Państwo w komentarzu praktycznym, którego Autorem jest radca prawny Marcin Kozłowski: Obowiązki notariusza jako instytucji obowiązanej w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej w LEX.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.