Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Obowiązki skarbnika JST przy sporządzaniu raportu o stanie gminy

17 maja 2019

W roku 2019 po raz pierwszy organy wykonawcze gminy mają obowiązek przedstawienia rodzie gminy rocznego raportu o stanie danej jednostki samorządu terytorialnego. Rola skarbnika gminy w przygotowaniu informacji do raportu o stanie gminy będzie bardzo odpowiedzialna.

Nowy obowiązek nałożyła na samorządy nowelizacja ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, poprzez wprowadzenie art. 28aa. Sam zaś raport ma charakter publiczny i powinien obejmować podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności z realizacji polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Treść takiego raportu powinna być przejrzysta i czytelna dla odbiorców.

Jaka jest rola skarbnika w przygotowaniu raportu o stanie gminy

Skarbnik jako główny księgowy budżetu, wykonuje zadania z zakresu szeroko pojętej kontroli finansowej z prawem kontrasygnaty. Ponadto, skarbnik kontroluje przepływ środków finansowych i wykonuje zadania z zakresu rachunkowości. Jako niejednokrotnie, jedna z najważniejszych osób w urzędzie, odgrywa także znaczącą rolę w przygotowywaniu raportu o stanie gminy, jednak w pewnym ściśle określonym obszarze.

To właśnie na skarbniku spoczywać będzie przygotowanie danych dotyczących realizacji dochodów, realizacji wydatków, pozyskanych z zewnątrz środków finansowych, kredytów i pożyczek, zrealizowanych inwestycji. Rola skarbnika sprowadzać będzie się również do przygotowania informacji o kondycji finansowej gminy. Jak się do tego przygotować i na co zwrócić uwagę - podpowiadamy w poradniku: Raport o stanie gminy a obowiązki skarbnika.

Ewelina Majewska

product manager księgowość i podatki w administracji

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.