Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Obowiązki szpitali i przychodni dotyczące ochrony sygnalistów - bezpłatny webinar.

21 stycznia 2022

Do 17 grudnia 2021 r. Polska miała czas na implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Niestety, w wykazie prace legislacyjnych ustawa implementująca nadal znajduje się na etapie opiniowania.

Wnioskując jednak po bezskutecznym upłynięciu tego terminu, wprowadzenie rozwiązań przyjętych przez dyrektywę do polskiego obrotu prawnego będzie bardzo szybkie i w związku z tym może okazać się problematyczne. Dlatego już teraz placówki ochrony zdrowia powinny zaczać się do tego wydarzenia przygotowywać.

Kim jest sygnalista?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie należałoby przeanalizować przepisy zarówno dyrektywy jak i projektu polskiej ustawy. Wynika z nich szereg warunków, jakie należy spełnić, aby otrzymać ochronę i zyskać status sygnalisty. Jest to m.in. pozyskanie informacji o naruszeniu podczas wykonywania pracy lub w związku z wykonywaniem pracy, pozostawanie w określonym stosunku z pracodawcą czy też kierowanie się tzw. dobrą wiarą przy dokonywaniu zgłoszenia. Wszystkie te warunki zostały szczegółowo omówione w komentrzu praktycznym dostępnym w LEX.

Jakie nowe obowiązki spadną na szpitale i przychodnie w związku z ochroną sygnalistów?

Bez wątpienia wejście w życie omawianej ustawy wymusi na władzach szpitali i przychodni szereg działań mających na celu implementację jej rozwiązań do organizacji. Pierwszym, podstawowym obowiązkiem będzie wprowadzenie wewnętrznego kanału zgłoszeń naruszeń. Jest to o tyle istotne, że często będzie wiązać się z potrzebą rozszerzenia obowiązków pewnych podmiotów czy też wypracowania oddzielnej polityki zgłaszania naruszeń. Już samo to będzie dla wielu organizacji wyzwaniem, a będzie to tylko jedna z wielu kwestii, nad którą należałoby się pochylić. Jak w takim razie zacząć pracować nad nowymi rozwiązaniami i nie dać się zwariować?

Z pomocą przychodzi LEX i szkolenie online Obowiązki szpitali i przychodni dotyczące ochrony sygnalistów, które odbędzie się 26 stycznia 2022 r. o godz. 13.30. Poprowadzi je ekspert z zakresu prawa medycznego i prawa ochrony zdrowia, Pan Maciej Łokaj. Zapisz się na szkolenie już teraz!

Podczas szkolenia padną odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z omawianą instytucją m.in.:

  • kim jest sygnalista w szpitalu i przychodni?
  • jak zgłosić naruszenie prawa?
  • na co placówka medyczna jako organizacja musi się przygotować w związku z nałożeniem nowych obowiązków?
  • co może być naruszeniem prawa w codzienniej działalności szpitali i przychodni?

Zapraszamy!

Obowiązki szpitali i przychodni dotyczące ochrony sygnalistów - bezpłatny webinar.
Patrycja Szczuka

Product Manager w Redakcji Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.