Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ochrona interesu pracownika delegowanego w UE

24 lipca 2019

Polska jest liderem w UE pod względem liczby pracowników delegowanych. Nie dziwi więc, że zagadnienia dotyczące pracowników delegowanych budzą w naszym kraju zainteresowanie. Jednym z nich jest ochrona interesu takich pracowników obejmująca m.in. warunki zatrudnienia oraz gwarancje i środki prawne służące ochronie ich interesu.

Wskazanej problematyce poświęcona jest monografia "Ochrona interesu pracownika delegowanego w ramach świadczenia usług w Unii Europejskiej" autorstwa dr. Michała Szypniewskiego. Jest ona dostępna m.in. w programie LEX Prawo Europejskie.

Publikacja skupia się w swoich rozważaniach nie tylko na unijnych przepisach dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmienionej ostatnio przez dyrektywę 2018/957 oraz przepisach dyrektywy 2014/67 w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71. Omawia również rozwiązania prawne przyjęte zarówno w państwach uznawanych za przyjmujące (Niemcy, Francja), jak i wysyłające (Polska, Czechy, Estonia), a także odwołuje się do orzecznictwa unijnego.

Warunki zatrudnienia pracownika delegowanego

Jedną z najważniejszych części monografii jest ta poświęcona omówieniu zagadnień dotyczących warunków zatrudnienia pracownika delegowanego. Autor koncentruje się w swojej analizie nie tyle na samych warunkach zatrudnienia istniejących w państwach przyjmujących, ile przede wszystkim na skutkach obowiązywania różnorodnych systemów prawnych dla ochrony interesu pracownika delegowanego. Z wywodów autora wynika m.in., że:

  • ustawodawca unijny gwarantuje pracownikom delegowanym jedynie wycinek uprawnień, a kraje UE nie mogą zasadniczo rozszerzać tego katalogu;
  • problematyczne i konfliktogenne dla zagranicznego przedsiębiorcy są w szczególności te systemy prawa państw przyjmujących, które są ustanowione w drodze porozumień zbiorowych;
  • pomimo harmonizacji prawa pracy na poziomie unijnym, istnieją różnice w poziomie ochrony socjalnej pracowników w poszczególnych krajach UE.

Gwarancje i środki prawne służące ochronie interesu pracownika delegowanego

W części publikacji dotyczącej gwarancji i środków prawnych służących ochronie interesu pracownika delegowanego możemy z kolei dowiedzieć się m.in., że:

  • nawet kilkudniowe delegowanie pracownika za granicę uprawnia go do pozwania pracodawcy w sądzie państwa przyjmującego. Pracownik zyskuje tym samym dodatkową dopuszczalną jurysdykcję;
  • w 8 państwach członkowskich UE oraz Norwegii wprowadzona została odpowiedzialność solidarna pracodawcy i (pod)wykonawcy. Polega ona na tym, że pracownik delegowany może żądać całości lub części świadczenia od wykonawcy i pracodawcy łącznie, od jednego z nich lub od każdego z osobna, w zależności od rozwiązań krajowych. Wybór ten zależy wyłącznie od pracownika;
  • pracownik delegowany jest zasadniczo uprawniony do pozwania pracodawcy w każdym miejscu, mającym choćby minimalną styczność ze świadczeniem pracy.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat innych aspektów delegowania pracowników, przeczytaj również:

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych po nowemu>

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.