Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Lepsza ochrona konsumenta w sklepie, sieci i w domu

07 stycznia 2020

W ostatnim czasie w prawie UE zaobserwować można trend w kierunku coraz większej ochrony konsumenta. Zdaniem naszego eksperta, taką tendencję podtrzymuje również świeżo opublikowana nowelizacja dyrektyw o prawach konsumenta i o nieuczciwych praktykach handlowych. Nowe przepisy powinny zacząć obowiązywać w Polsce od 28 maja 2022 r.

Zmienione akty prawa UE

Zmiany wprowadza opublikowana w środę, 18 grudnia dyrektywa 2019/2161 o lepszym egzekwowaniu i unowocześnieniu unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Chociaż zmiany dotyczą aż 4 aktów prawnych, to jak podkreśla prof. Małgorzata Sieradzka z Uczelni Łazarskiego, najważniejsze z nich dotyczą dwóch dyrektyw:

  • dyrektywy 2011/83/UE o prawach konsumentów oraz 
  • dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych.

Najważniejsze zmiany

Prof. Sieradzka uważa, że spośród zmian na szczególną uwagę zasługują: 

  • obowiązek wprowadzenia przez kraje UE rozwiązań mających na celu walkę z podwójną jakością produktów;
  • możliwość przyjęcia przez państwa członkowskie przepisów w celu ochrony konsumentów z uwzględnieniem pewnych szczególnie agresywnych lub wprowadzających w błąd praktyk marketingowych lub sprzedażowych w kontekście nieumówionych wizyt przedsiębiorcy w domu oraz wycieczek;
  • rozszerzenie ochrony konsumentów w zakresie usług cyfrowych (objęcie dyrektywą 2011/83/UE o prawach konsumentów tzw. bezpłatnych usług cyfrowych) oraz
  • zapewnienie konsumentom korzystającym z internetowych platform handlowych większej przejrzystości (zwłaszcza w zakresie dotyczącym wyników wyszukiwania).

Więcej na temat nowej regulacji przeczytać można w komentarzu bieżącym naszego eksperta dostępnym wyłącznie w programie LEX Prawo Europejskie. 

Jak znaleźć komentarz bieżący do dyrektywy w programie?

Oczywiście najprościej jest kliknąć w link do dokumentu w programie (zob. niżej). Nie mniej jednak zachęcamy do odnalezienia komentarza również w nieco inny sposób, a gwarantujemy, że metoda ta przyniesie korzyści w postaci możliwości zaznajomienia się z nowymi ciekawymi dokumentami w programie.

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Otóż, aby dotrzeć w programie do poszukiwanego komentarza konieczne jest najpierw przełączenie się z Pulpitu domyślnego na Pulpit europejski. W tym celu należy na Ekranie powitalnym programu w prawej górnej jego części kliknąć na ikonę MÓJ PULPIT i z rozwijanego menu wybrać opcję PULPIT EUROPEJSKI.

Przedmiotowego komentarza należy szukać w panelu zatytułowanym "NAJNOWSZA LEGISLACJA" usytuowanym w górnym rzędzie w środkowej jego części. Panel ten zawiera krótkie komentarze do najnowszych, najbardziej istotnych, zdaniem Redakcji LEX, aktów prawnych UE. Warto śledzić ten swoisty kanał informacji o prawodawstwie UE, gdyż przeglądanie samemu na bieżąco regulacji unijnych jest niewątpliwie w związku z ich ilościami bardzo czasochłonne (w samym 2018 roku UE ogłosiła prawie 9 tys. aktów o różnym statusie prawnym).

A dla "leniwych" obiecany bezpośredni link do komentarza>>

Rafał Bujalski
Product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.