Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ochrona środowiska przed hałasem

31 lipca 2019

Hałas w dzisiejszych czasach na istotny wpływ na nasze życie. Poziom hałasu wpływa nie tylko na poczucie komfortu, ale także na nasze zdrowie. Od hałasu trudno jest uciec, zwłaszcza w dużych miastach. Z tego powodu w przepisach przewidziano instrumenty zapewniające ochronę środowiska przed hałasem.  

Ochrona środowiska w przepisach

Regulacje dotyczące ochrony środowiska przed hałasem ujęto w Prawie ochrony środowiska, Prawie budowlanym oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Instrumenty przewidziane w przepisach mają na celu zarówno wyznaczanie odpowiedniego poziomu hałasu, jak też skuteczne monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania norm. Jakie są dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zależnie od rodzaju zabudowy i rodzaju prowadzonej działalności? Czy ochrona dotyczy także pojedynczych budynków? Jak kształtuje się proces ochrony środowiska przed hałasem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w przypadku jego braku? Odpowiedzi na te oraz inne pytania udzielono w czasie szkolenia online "Ochrona środowiska przed hałasem", którego nagranie jest już dostępne w LEX Ochrona Środowiska.

Program szkolenia

W trakcie szkolenia omówiono m.in.:

  1. sposoby ochrony przed hałasem,
  2. wskaźniki hałasu,
  3. dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku,
  4. kwestię ochrony przed hałasem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  5. problematykę oceny poziomu hałasu w postępowaniach w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę,
  6. zagadnienia dotyczące decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Szkolenie prowadziła pani Martyna Sługocka - doktor nauk prawnych; wykładowca na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim; ekspert LEX Budownictwo i LEX Ochrona Środowiska; pracownik organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego; posiadająca wieloletnie doświadczenie w organie administracji architektoniczno-budowlanej drugiej instancji; prowadząca szkolenia z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego; autorka około 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

Czytaj więcej w LEX Ochrona Środowiska

Jeśli chcesz poznać instrumenty prawne umożliwiające skuteczne monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania norm z zakresu ochrony środowiska przed hałasem, przeczytaj także "Egzekucja właściwego poziomu hałasu".

Aleksandra Kwaśniewska

product manager Ochrona Środowiska

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.