Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Po reformie KPC sąd oddali oczywiście bezzasadne powództwo

09 września 2019

Po reformie KPC sąd będzie uprawniony do oddalenia powództwa na posiedzeniu niejawnym, jeżeli z treści pozwu i załączników oraz okoliczności dotyczących sprawy, a także faktów, o których mowa w art. 228 KPC, wynika oczywista bezzasadność powództwa.

Po reformie KPC sąd oddali oczywiście bezzasadne powództwo

Jak pisze Agnieszka Laskowska-Hulisz w komentarzu praktycznym dostępnym w LEX - zwrot „oczywista bezzasadność powództwa” jest zwrotem nieostrym, pozostawiającym w istocie uznaniu sądu rozstrzygnięcie tej kwestii. W wielu sprawach powód może nie posiadać dowodów z dokumentów i jako dowody wskazać np. zeznania świadków, jak w takiej sytuacji, sąd będzie w stanie ocenić „oczywistą bezzasadność powództwa”, czy takie powództwo będzie z góry skazane na oddalenie - dodaje Autorka.

Czym jest oczywista bezzasadność powództwa - wątpliwości

Kolejne wątpliwości zdaniem Autorki komentarza, należy zgłosić do treści § 2 art. 191(1) k.p.c., który uprawnia sąd do pominięcia czynności, które miałyby być oczywiście niecelowe, jak np. wezwanie do usunięcia braków formalnych, przekazanie sprawy. Czy to oznacza, że sąd będzie mógł oddalić powództwo jako oczywiście bezzasadne także wtedy, gdy pozew nie został podpisany przez wnoszącego. Jeżeli zaś sprawa została wniesiona do sądu niewłaściwego i niewłaściwość ta prowadzi do nieważności postępowania, to czy w takim wypadku przekazanie sprawy do sądu właściwego należy uznać za niecelowe, skoro pozew jest oczywiście bezzasadny. Sąd może oddalić na komentowanej podstawie prawnej powództwo także wtedy, gdy pozew nie został opłacony. Oddalając powództwo, sąd wydaje wyrok, który uzasadnia z urzędu na piśmie i doręcza tylko powodowi. Powód ma prawo zaskarżyć ten wyrok apelacją.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się na bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

Katarzyna Irytowska
Product manager LEX Kancelaria Prawna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.