Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Odliczanie VAT od kart paliwowych po wyroku TSUE

27 sierpnia 2019

Zgodnie z niedawnym wyrokiem TSUE zarówno emitenci kart paliwowych jak i ich posiadacze nie mogą odliczać VAT od zakupionego paliwa. Orzeczenie zmusza do zweryfikowania przez strony podpisanych już umów i może prowadzić do kontroli takich umów przez organy podatkowe pod kątem prawa do odliczenia VAT naliczonego. Czy rozstrzyga jednak wszystkie wątpliwości?

Odliczanie VAT od kart paliwowych po wyroku TSUE

Odliczanie VAT od kart paliwowych - jak to działa?

Karty paliwowe, których dotyczy orzeczenie, to kupony oferowane na przykład przez towarzystwa leasingowe czy firmy zarządzające flotami służbowych pojazdów (orzeczenie nie odnosi się do kart wystawianych bezpośrednio przez koncerny paliwowe). Korzyści przy tego rodzaju kartach odnoszą zarówno podmioty oferujące karty jak i ich posiadacze. Ci pierwsi przedsiębiorcy, jako duże podmioty, mogą utargować z koncernami paliwowymi niższe ceny paliwa, ci drudzy (np. leasingobiorcy) mają tę korzyść, że płacą za zakup po pewnym czasie (nawet po kilku miesiącach).

System działa zasadniczo w ten sposób, że użytkownicy kart rozliczają się bezgotówkowo za paliwo na stacjach danego koncernu. Ten następnie podlicza zakupy i wystawia fakturę na emitenta kart, który z kolei wystawia faktury ich posiadaczom.

Wyrok TSUE i jego znaczenie dla polskich podatników VAT

W wyroku Trybunał stwierdził wyraźnie, że wydanie tego rodzaju kart paliwowych stanowi zwolnione z opodatkowania świadczenie usługi, polegającej na de facto kredytowaniu kontrahentów kupujących paliwo. Wiele osób zadaje sobie jednak pytanie, czy wyrok TSUE wystarczy do rozstrzygnięcia wszystkich wątpliwości dotyczących odliczania VAT w tego rodzaju przypadkach, czy też niezbędna jest dodatkowo interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów.

Stanowisko w tej sprawie zajmuje również dor. pod. Agnieszka Wesołowska w opublikowanej w programie LEX Prawo Europejskie glosie "Odliczenie VAT przy zakupie kart paliwowych. Glosa do wyroku TS z dnia 15 maja 2019 r., C-235/18".

Oprócz szczegółowej analizy orzeczenia pod kątem kart paliwowych autorka w swoim komentarzu zwraca uwagę, że wyroku nie powinno się ograniczać tylko i wyłącznie do stanów faktycznych dotyczących tej szczególnej usługi. Zawiera ono bowiem cenne tezy o charakterze ogólnym, które odnoszą się do jednych z najważniejszych zagadnień wspólnego systemu VAT, a mianowicie zakresu przedmiotowego podatku od wartości dodanej.

Co więcej, orzeczenie dotyczy również wyjątków od zasady powszechności opodatkowania, czyli zwolnień w VAT dotyczących usług finansowych, które, zdaniem glosatorki, należą do najtrudniejszych zagadnień w interpretacji współczesnego prawa podatkowego. Stąd tezy wyroku zaprezentowane przez Trybunał okazują się szczególnie wartościowe dla zwolnień w VAT obejmujących właśnie tego rodzaju rodzaju usługi.

O innych wyrokach TSUE dotyczących tego podatku i ich skutkach dla polskiego podatnika można przeczytać np. w:

Doradco podatkowy, jeśli chcesz znaleźć wszystkie pytania prejudycjalne kierowane w sprawach podatkowych przez polskie sądy, zajrzyj TUTAJ>

 

Rafał Bujalski
Product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.