Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Walcząc z koronawirusem, można odliczyć nawet 200% wartości darowizny oraz zastosować stawkę 0% VAT

04 maja 2020

Skłaniając przedsiębiorców do wsparcia walki z pandemią koronawirusa, rząd przedstawił zachęty podatkowe. Jedną z nich jest rozliczanie darowizn przez podatników PIT i CIT na nowych, bardzo korzystnych zasadach. Korzyści zaplanowano również w VAT – przewidując dla takich darowizn stawkę 0%.

Nowe zasady odliczania darowizn na cele walki z koronawirusem w podatkach dochodowych

Odliczeniu w ramach nowej ulgi podatkowej podlegają darowizny przekazane w 2020 r. na cele przeciwdziałania COVID-19. Ulga ta obejmuje darowizny, które nie mogłyby być odliczone za zasadach ogólnych. W jej ramach można bowiem odliczyć kwoty oraz świadczenia przekazywane na rzecz podmiotów, które nie mają statusu organizacji pożytku publicznego.

W ramach ulgi można odliczyć darowizny przekazane od 1.01.2020 r. (czyli jeszcze przed wejściem w życie specustawy) do 30.09.2020 r.
Odliczeniu podlegają zarówno darowizny pieniężne, jak i wartość darowizn rzeczowych.
Darowizna podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, przy czym odliczenia można dokonać już przy zaliczkach na podatek.

Przepisy nie wprowadzają żadnego limitu wysokości darowizny.
Dodatkowo zastrzegają mechanizm podwyższenia kwoty ulgi, w zależności od momentu dokonania darowizny. Mianowicie w przypadku darowizny przekazanej:

 1. do 30.04.2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 2. w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 3. od 1.06.2020 r. do 30.09.2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Odliczeniu w ramach ulgi podlegają darowizny przekazanie na określone cele, ale jednocześnie tylko na rzecz określonych podmiotów. Należą do nich:

 1. podmioty wykonujące działalność leczniczą, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 specustawy;
 2. Agencja Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
 3. Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania jej działalności statutowej.

Zasady odliczania w podatku dochodowym darowizn przekazanych określonym podmiotom na cele przeciwdziałania epidemii COVID-19 zostały zaprezentowane w procedurze pt. Darowizny – możliwość odliczenia na cele przeciwdziałania pandemii koronawirusa.

Stawka 0% na darowizny na cele walki z koronawirusem

Dla nieodpłatnych przekazań określonych wyrobów medycznych pewnym jednostkom przewidziano także szczególne rozwiązania w podatku od towarów i usług. Na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 25.03.2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. poz. 527) darowizny rzeczowe określonych towarów dla pewnych podmiotów mogą być objęte stawką 0% VAT.

Rozwiązania te obowiązują od 1.02.2020 r. do 31.08.2020 r. i umożliwiają zastosowanie stawki 0% VAT w przypadku darowizn rzeczowych określonych towarów przekazanych na rzecz:

 1. podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 specustawy;
 2. Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
 3. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania jej działalności statutowej;
 4. domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej (przy czym darowizna na rzecz tych podmiotów jest objęta stawką 0% VAT od 25.04.2020 r.).


Stawka 0% VAT dotyczy przekazania na cele walki z koronawirusem takich towarów, jak:

 1. wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro w rozumieniu odrębnych przepisów;
 2. szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna;
 3. produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu odrębnych przepisów;
  produkty biobójcze w rozumieniu odrębnych przepisów – wyłącznie środki dezynfekujące;
 4. specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie;
 5. środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Warunkiem stosowania stawki 0% jest dodatkowo zawarcie pisemnej umowy darowizny, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane na ww. cele. Jeśli darowizna miała miejsce w okresie między 1.02.2020 r. a 25.03.2020 r., warunkiem zastosowania stawki 0% VAT jest potwierdzenie na piśmie dokonania darowizny.

Wszystkie warunki zastosowania stawki 0% VAT dla podlegających opodatkowaniu darowizn określonych towarów przekazanych określonym podmiotom na cele przeciwdziałania pandemii COVID-19 przedstawia procedura pt. Stawka 0% na darowizny na cele przeciwdziałania pandemii koronawirusa. 

 

Walcząc z koronawirusem, można odliczyć nawet 200% wartości darowizny oraz zastosować stawkę 0% VAT

Iwona Kaczorowska
redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.