Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ściganie przestępstw mowy nienawiści w praktyce

23 lipca 2019

Problematyka prawnokarnej ochrony przed mową nienawiści jest przedmiotem żywego i nieustającego zainteresowania społecznego. Uregulowanie odpowiedzialności karnej za zjawisko hejtingu było także przedmiotem kilku projektów nowelizacji kodeksu karnego, które do tej pory nie zostały zrealizowane.

Poszukiwanie podstaw odpowiedzialności karnej sprawców określanych potocznie „hejterami” (podobnie, jak zjawisko bywa określane „hejtingiem”) musi koncentrować się więc co do zasady na przestępstwach „tradycyjnych”, stypizowanych w ustawie z Kodeks karny.

Ściganie przestępstw mowy nienawiści w praktyce

Polecam Państwu komentarz praktyczny, w którym przedstawione zostały materialnoprawne i procesowe zagadnienia związane ze zwalczaniem mowy nienawiści za pomocą prawa karnego.

Czym może być motywowany hejting?

W pierwszej części opracowania została objęta analizą problematyka prawnomaterialnych podstaw odpowiedzialności karnej za zachowania określane potocznie jako „hejting” motywowany rasizmem i ksenofobią, ze szczególnym uwzględnieniem fundamentalnych problemów teoretyczno-praktycznych związanych z dowodzeniem dyskryminacyjnej motywacji leżącej u podstaw surowszego karania tego rodzaju zachowań stanowiących nadużycie swobody wypowiedzi.

Ściganie przestępstw mowy nienawiści

W drugiej części komentarza praktycznego została szeroko omówiona kwestia reguł ścigania przestępstw mowy nienawiści, w tym: trybu postępowania i pełnionej w nim roli organów ścigania, w szczególności prokuratora. Ujęto w niej także wskazówki dotyczące efektywnego i prawidłowo zabezpieczającego interes mocodawcy sposobu prowadzenia spraw przez profesjonalnych zastępców procesowych (obrońcy oraz pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego i oskarżyciela posiłkowego).

Katarzyna Irytowska

product manager LEX Kancelaria Prawna

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.