Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Odpowiedzialność notariusza za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych

04 września 2018

Notariusz jest osobą powołaną do dokonywania czynności notarialnych. Stanowi o tym początkowy przepis ustawy z 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie. Tę podstawową regulację należy powiązać z zakresem odpowiedzialności notariusza. Odpowiedzialność ta kształtuje się wielopłaszczyznowo. Wszak notariusz ponosi odpowiedzialność za szkodę, jaką wyrządzi przy wykonywaniu czynności notarialnych, ponosi także konsekwencje określone w przepisach o charakterze karnym, jak również wykonując powierzone mu zadania, ponosi odpowiedzialność podatkową.

Odpowiedzialność notariusza za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych

Szczególnego rodzaju odpowiedzialnością notariusza jest odpowiedzialność dyscyplinarna. W literaturze wskazuje się na jej różnorodny charakter, jednak z pewnością należy stwierdzić, że jest ona samodzielnym typem odpowiedzialności kierującym się swoimi własnymi regułami i zasadami.

Polecamy Państwu komentarz praktyczny, którego autorem jest notariusz Marta Anna Nowocień. - Odpowiedzialność notariusza za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych.

Komentarz dotyczy przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej notariusza w postaci oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawnych. Omówieniu podlega płaszczyzna praktyczna regulacji oraz orzecznictwo dotyczące przedmiotowego zagadnienia. Oczywista i rażąca obraza przepisów prawa stanowi bowiem istotną podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej notariusza.

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Należy jednak pamiętać, że aby obwinić notariusza o takie przewinienie dyscyplinarne, muszą w istocie zostać spełnione przesłanki zastosowania przedmiotowej regulacji. Obraza przepisów prawa musi być oczywista i zarazem rażąca, a zatem musi być definitywna, jasna, klarowna, niebudząca wątpliwości i powodująca konsekwencje o określonej wadze.

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.