Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czy członek zarządu ponosi odpowiedzialność za podatki spółki powstałe w okresie, w którym był już prawomocnie skazany?

19 marca 2021

Jak sądy rozstrzygają zderzenie art. 18 ksh i art. 116 ustawy - Ordynacja podatkowa w sytuacji, gdy ktoś został skazany za przestępstwo określone w art. 18 ksh, ale pomimo tego - wbrew zakazowi - faktycznie pełni funkcję członka zarządu. Czy ponosi odpowiedzialność za podatki spółki powstałe w okresie, w którym był już prawomocnie skazany?

Zgodnie z art. 18 § 2 k.s.h. nie może być członkiem zarządu osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w tym przepisie. Natomiast w świetle art. 116 ustawy - Ordynacja podatkowa członek zarządu spółki odpowiada za zaległości podatkowe tej spółki powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu.

Dwa przeciwstawne poglądy w temacie

W nowel linii orzeczniczej Krzysztof Janczukowicz - Wyrok zakazujący pełnienia funkcji członka zarządu spółki a odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki zaprezentował dwa przeciwstawne poglądy w tym temacie.

Według pierwszego poglądu wyrok karny skazujący za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 k.s.h. nie uwalnia od odpowiedzialności za podatki spółki za okres objęty prawomocnym skazaniem. Według drugiego przytoczonego poglądu wyrok karny skazujący za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 k.s.h. uwalnia od odpowiedzialności za podatki spółki za okres objęty prawomocnym skazaniem.

Pogląd pierwszy to pogląd dominujący

Jednak należy zauważyć, że mamy do czynienia z niemal jednolitą linią orzeczniczą uniezależniającą odpowiedzialność podatkową od skazania, z którym łączy się zakaz pełnienia funkcji członka zarządu (pogląd nr 1). Pogląd nr 2, reprezentowany jest jedynie przez jedno dość już dawne orzeczenie. Dlatego w pełni zasługuje na miano poglądu odosobnionego, czyli wyrażonego jednokrotnie i niepodjętego w późniejszym orzecznictwie sądów.

Linie orzecznicze dostępne w LEX Kompas Orzeczniczy

Ustalenie praktyki orzeczniczej i obowiązujących linii orzeczniczych stanowi podstawę pracy prawnika. Okazuje się, że research orzeczniczy może zająć więcej czasu niż napisanie pisma procesowego. Może trwać kilka godzin, a nawet kilka dni. Dzięki nowym funkcjonalnościom dostępnym w LEX Kompas Orzeczniczy taki research może być znacznie krótszy.

LEX Kompas Orzeczniczy

Zobacz jak LEX Kompas Orzeczniczy działa w praktyce.

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Katarzyna Irytowska

Product manager

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.