Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Odpowiedzialność rodzica za szkody wyrządzone przez dziecko

04 października 2019

Fakt, że rodzice odpowiadają za swoje dzieci, w tym za szkody, które spowodowały, raczej nie jest przez nikogo kwestionowany. Wina w nadzorze, bo o niej tu mówimy, może jednak przybrać różną postać. Różnie też kształtuje się podstawa odpowiedzialności w zależności od wieku dziecka.

Odpowiedzialność rodzica za szkody wyrządzone przez dziecko

W linii orzeczniczej: "Podstawy odpowiedzialności rodziców za szkody powstałe na skutek czynów niedozwolonych popełnionych przez ich dzieci" Aleksandra Partyk, bliżej przyjrzała się tym zagadnieniom.

Dzieci poniżej 13 roku życia

W wypadku dzieci poniżej 13 roku życia, a w przypadku dzieci starszych wtedy, gdy z powodu stanu psychicznego nie można przypisać im winy, odpowiedzialność rodziców opiera się na konstrukcji tzw. winy w nadzorze. Z winą w nadzorze łączy się domniemanie winy rodziców. Może ona przybrać dwie postaci:

  • brak bezpośredniej pieczy nad dzieckiem, choć z drugiej strony nie sposób wymagać od rodziców, aby kontrolowali każde zachowanie dziecka, w rezultacie wskazuje się na drugą postać winy w nadzorze, czyli
  • niedostateczne wpojenie dziecku zasad bezpiecznego postępowania.

Jeżeli rodzice wykażą, że sprawowali nad dzieckiem należyty nadzór, a czyn dziecka wywołujący szkodę miał charakter nagły i niespodziewany, mogą się uwolnić od odpowiedzialności.

Dzieci w wieku powyżej 13 lat

Rodzice ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za czyny niedozwolone swoich dzieci w wieku powyżej 13 lat jedynie wtedy, gdy zostanie im udowodniona ich własna konkretna wina pozostająca w związku przyczynowym ze szkodą. Bierze się to stąd, że dzieci w wieku powyżej 13 lat odpowiadają za własne czyny i można przypisać im winę.

To na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia konkretnej winy rodziców pozostającej w związku przyczynowym ze szkodą wyrządzoną przez ich dziecko.

 

Zobacz też:

Odpowiedzialność cywilna rodziców za szkodę wyrządzoną przez ich dziecko a sposób i zakres wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej

Brak należytego nadzoru rodziców nad dzieckiem jako przejaw przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody

 

Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.