Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Odroczony termin wpłaty zaliczek na PIT w tarczy antykryzysowej 5.0

30 listopada 2020

Weszło już w życie rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na PIT. Możliwość taka pojawiła się w ramach tarczy antykryzysowej 5.0. W odróżnieniu od poprzednich tarcz – opcja ta dotyczy podatników prowadzących działalność tylko w wybranych branżach.

Przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami będą mogli później przekazać do urzędu skarbowego pobrane od pracowników zaliczki i zryczałtowany podatek za październik, listopad i grudzień 2020 r. Ministerstwo Finansów przewiduje, że poprawi to płynność finansową przedsiębiorców. Są to następujące branże:

 • gastronomiczna,
 • rozrywkowa,
 • dbająca o zdrowie fizyczne,
 • sprzedaż detaliczna.

To nowe rozwiązanie przedstawia procedura Możliwość odroczenia wpłaty zaliczek na podatek od wynagrodzeń w związku z pandemią koronawirusa dla niektórych podatników w ramach tarczy antykryzysowej 5.0.

Wynagrodzenie kwalifikowane

Uprawnienie do odroczenia terminu wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (zryczałtowanego podatku) dotyczy tylko i wyłącznie zaliczek na podatek od kwalifikowanych przychodów.

Dotyczy to następujących przychodów:

 • ze stosunku pracy i pokrewnych,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • z działalności wykonywanej osobiście, w zakresie umów zlecenia i umów o dzieło,
 • praw autorskich i pokrewnych.

Dla innych przychodów termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (zryczałtowanego podatku) nie podlega odroczeniu.

Warunki skorzystania z odroczenia terminu wpłaty zaliczek

Uprawnienie to przysługuje płatnikom, którzy ponoszą „negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”. Żadne przepisy nie wyjaśniają tego sformułowania. Zatem to sam płatnik powinien ocenić, czy poniósł takie negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, czy też nie.

Branże uprzywilejowane

W przeciwieństwie do rozwiązań z poprzednich tarcz antykryzysowych obecne rozwiązanie tarczy antykryzysowej 5.0 (ustawa z 17.09.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1639) dotyczy tylko podatników prowadzących działalność w niektórych branżach.

Ma ono zastosowanie do tych płatników, którzy na 30.09.2020 r. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z,55.10.Z,56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z,79.11.A,79.12.Z,79.90.A,82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z lub 96.04.Z.

Nowe terminy wpłaty zaliczek

Jeśli płatnik spełnia powyższe warunki, to wówczas przesunięcie terminu przekazania obejmie zaliczki na podatek (zryczałtowany podatek) pobrane za październik, listopad i grudzień 2020 r., przy czym wpłata podatku pobranego za:

 • za październik – zostanie przedłużona do 20.05.2021 r.,
 • za listopad – zostanie przedłużona do 20.06.2021 r.,
 • za grudzień – zostanie przedłużona do 20.07.2021 r.

W przypadku braku spełnienia powyższych warunków, pobrane zaliczki na podatek dochodowy (zryczałtowany podatek dochodowy) za październik, listopad i grudzień 2020 r. płatnik wpłaca w ogólnych terminach.

Na temat wszystkich procedur zobacz krótki film film opisujący tę kategorię dokumentów.

Odroczony termin wpłaty zaliczek na PIT w tarczy antykryzysowej 5.0
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.