Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Po nowelizacji KPC zasądzane będą też odsetki od kosztów procesu

09 października 2019

Z nowelizacją KPC wiążą się także zmiany dotyczące kosztów procesu. Sąd, zasądzając koszty procesu, powinien zasądzić je wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Wynika to z nowego art. 98 § 1(1) KPC.

Po nowelizacji KPC zasądzane będą też odsetki od kosztów procesu 

Kiedy należą się odsetki od kosztów procesu?

Odsetki zasądza się za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono do dnia zapłaty. Jeżeli orzeczenie to jest prawomocne z chwilą wydania, odsetki należą się za czas po upływie tygodnia od dnia jego ogłoszenia do dnia zapłaty, a jeżeli orzeczenie takie podlega doręczeniu z urzędu – za czas po upływie tygodnia od dnia jego doręczenia zobowiązanemu do dnia zapłaty.

Komu zasądzane są odsetki od kosztów procesu?

Odsetki są zasądzane na rzecz strony, a nie pełnomocnika, podobnie zresztą jak koszty procesu. Jak pisze Agnieszka Laskowska-Hulisz w dostępnym w LEX komentarzu praktycznym Reforma KPC - najważniejsze zmiany: "oznacza to, że w wypadku, gdy pełnomocnik otrzyma wynagrodzenie z góry strona, którą reprezentował otrzyma od drugiej strony procesu zwrot zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego w wysokości ustalonej na podstawie obowiązujących przepisów prawa wraz z odsetkami. Jeżeli zaś pełnomocnik umówił się ze stroną na zapłatę wynagrodzenie z dołu, odsetki zasądzone przez sąd od tego wynagrodzenia będą mu się należały tylko wtedy, gdy tak strony postanowią w łączącej je umowie".

Ponadto, sąd może przyznać stronie odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty równiej wydatkowi za czas od dnia jego poniesienia przez stronę do dnia zapłaty przy spełnieniu łącznie następujących przesłanek:

  • w szczególnie uzasadnionym przypadku;
  • na wniosek strony, która poniosła wydatek w toku procesu
  • i wydatek ten był szczególnie wysoki.

Jak pisze Autorka: "redakcja tego przepisu, w którym ustawodawca w jednym zdaniu używa dwa razy słowa „szczególnie” nie jest prawidłowa i może wywoływać uzasadnione wątpliwości. Dodatkowo, co oczywiste, wprowadzona ustawą zmieniającą, zmiana, może doprowadzić do znacznego wzrostu kosztów procesu".

Jeśli chcesz poznać, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się na bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

Katarzyna Irytowska
product manager LEX Kancelaria Prawna

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i korzystaj z pełnych możliwości LEX.

Zaloguj się

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.