Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Odwołanie i skarga na gruncie nowego PZP - bezpłatny webinar

05 listopada 2021

Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadziło zmiany w procedurze odwoławczej i skargowej. Dotyczą one m.in. rozszerzenia zakresu zaskarżania, składania pełnomocnictw, jak też wyodrębnienia sądu, który rozpatruje skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. O nowym kształcie przepisów będzie mowa podczas bezpłatnego szkolenia online.

Środki ochrony prawnej, czyli odwołanie i skarga, przewidziane w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, służą przede wszystkim efektywnej ochronie praw wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne. Środki te wprost oddziałują na przebieg i wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dlatego też, procedury dotyczące środków ochrony prawnej żywo interesują także zamawiających.

Ważną nowością ustawową jest przyznanie stronom powszechnej skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Środki ochrony prawnej - szkolenie online

Zapraszam do uczestnictwa w otwartym szkoleniu online, którego tematem będą środki ochrony prawnej na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych. Odbędzie się ono 17 listopada 2021 r. o godz. 12:00.

Zapisz się na szkolenie "Nowe PZP - środki ochrony prawnej"

Podczas szkolenia będzie mowa o:

  • zmianach w procedurze odwoławczej pod rządami nowego PZP
  • przepisach dotyczących pełnomocnictw
  • kosztach postępowania odwoławczego
  • zmianach w zakresie wnoszenia skarg do sądu

Zapraszam do udziału nie tylko pełnomocników reprezentujących zamawiających i przedsiębiorców przez KIO i sądem, ale również pracowników instytucji zamawiających.

Spotkanie poprowadzi Małgorzata Stręciwilk, była prezes Urzędu Zamówień Publicznych, radca prawny, pracownik Katedry Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Zachęcam także do lektury komentarza praktycznego, dostępnego w LEX: "Środki ochrony prawnej na gruncie nowego PZP"

Odwołanie i skarga na gruncie nowego PZP - bezpłatny webinar
Anna Stańczuk

redaktor naczelna działu Administracja Publiczna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.