Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak odzyskać wydatki poniesione przez gminę na zwierzę właścicielskie?

03 października 2022

Zdarza się, że zwierzę wyłapane jako bezdomne, okazuje się mieć właściciela. Jak gminy mogą dochodzić zwrotu poniesionych wydatków?

Obowiązki gminy związane z bezdomnymi zwierzętami

Bezdomnymi zwierzętami są zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. Zadaniem własnym gminy jest zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, przy czym zabronione jest odławianie zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt.

Często zdarza się, że zwierzę początkowo uznane za bezdomne (a w związku z tym wyłapane, umieszczone w schronisku, a nawet poddane opiece weterynaryjnej) okazuje się posiadać właściciela. W takiej sytuacji rodzi się pytanie, o możliwość domagania się przez gminę od właściciela zwierzęcia zwrotu poniesionych wydatków.

Jak odzyskać wydatki poniesione przez gminę na zwierzę właścicielskie?

Gminy podejmują różnorodne próby odzyskania wydatków poniesionych na zwierzę właścicielskie:

  1. zamieszczają w gminnym programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi zapisy dotyczące obowiązku pokrywania przez właścicieli kosztów wyłapania zwierzęcia, transportu oraz jego utrzymania w schronisku,
  2. opierają się na przepisach Kodeksu cywilnego regulujących odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta, wskazując, że poniosły szkodę w związku z pobytem zwierzęcia posiadającego właściciela w schronisku,
  3. powołują się na przepisy ustawy z 20.02.2015 r. o rzeczach znalezionych

Próby te są różnie oceniane przez organy rozpatrujące sprawy o zwrot wydatków poniesionych przez gminy w związku z opieką nad zwierzęciem posiadającym właściciela. O tym, która ze wskazanych powyżej metod pozwala odzyskać wydatki poniesione przez gminę na zwierzę właścicielskie przeczytasz w komentarzu praktycznym "Zwrot poniesionych przez gminę kosztów opieki nad zwierzęciem mającym właściciela".

Jak odzyskać wydatki poniesione przez gminę na zwierzę właścicielskie?
Aleksandra Kwaśniewska

product manager LEX Ochrona Środowiska

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.

Zobacz również:
Polecamy między innymi
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy