Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej - jak wdrożyć?

03 listopada 2022

Rozszerzenie pakietu badań w podstawowej opiece zdrowotnej, możliwość leczenia powszechnych chorób przewlekłych u lekarza rodzinnego czy konsultacje z dietetykiem - to przykładowe ze zmian w POZ, które od 1 października 2022 r. modyfikują zasady prowadzenia opieki koordynowanej w przychodniach. Placówki gotowe do jej świadczenia mogą już składać wnioski do oddziałów wojewódzkich NFZ o rozszerzenie zakresu usług.

Opieka koordynowana daje lekarzom oraz pacjentom więcej możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych w ramach wizyt u lekarza rodzinnego. Lekarz POZ będzie mógł zlecić pacjentom badania, dotychczas zastrzeżone dla lekarza specjalisty. Opieka koordynowana zakłada ponadto, że leczenie bazować będzie na indywidualnym planie leczenia (Indywidualnym Planie Opieki Medycznej), na który składają się nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ a lekarzem specjalistą czy dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem. Biorąc pod uwagę możliwości jakie wiążą się z opieką koordynowaną, jej wdrożenie wymaga podjęcia wielu działań przez świadczeniodawców. W uporządkowaniu obowiązków kierownika przychodni i personelu zainteresowanych wprowadzeniem opieki koordynowanych pomoże specjalny komentarz praktyczny.

Opieka koordynowana po nowemu czyli...

Od 1 października koordynacja opieki nad pacjentem POZ dotyczy powszechnych w polskim społeczeństwie schorzeń z zakresu:

  • kardiologii
  • diabetologii
  • chorób płuc
  • endokrynologii,

Jeżeli więc u pacjentów zostaną zdiagnozowane choroby z powyższych zakresów, lekarz POZ przeprowadzi poradę kompleksową, w ramach której ustali indywidualny plan leczenia. Zmiany w opieki koordynowanej w POZ wiążą się z rozszerzeniem listy badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny. Chodzi m.in. o holter EKG (24, 48, 72 godz.), EKG wysiłkowe czy USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Dotychczas na wspominanie badania kierować mógł lekarz specjalista. Szczegółowa lista badań wskazana została w zarządzeniu Prezesa NFZ z 29.09.2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Nowością jest również możliwość zlecenia przez lekarza POZ konsultacji z dietetykiem czy z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii lub alergologii. W razie potrzeby lekarz POZ będzie mógł również skonsultować stan zdrowia pacjenta z lekarzem specjalistą (takie konsultacje będzie można prowadzić zdalnie).

Szczegółowe omówienie zmian w opiece koordynowanej oraz najważniejszych założeń reformy POZ znajdziesz w dedykowanym komentarzu praktycznym

Rozszerzenie roli koordynatora

Chodź rola koordynatora opieki w POZ wprowadzona została w październiku 2021 r, to wówczas jego zakres obowiązków skupiał się na działaniach profilaktycznych. Od 1 października tego roku znacząco wzmocniono jednak jego rolę koordynatora. Dla przykładu zadba on m.in. o lepszą komunikację na linii lekarz – pacjent, szczegółowo poinformuje pacjenta o kolejnych etapach leczenia, będzie współpracował z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej. Dla osób zarządzających placówką warto zaznaczyć, że zadania koordynatora może wykonywać personel, który już pracuje w przychodni (nie jest konieczne zatrudnianie nowej osoby). Więcej na temat roli koordynatora w placówce dowiesz się z komentarza praktycznego dostępnego w LEX Ochrona Zdrowia

Opieka koordynowana - specjalne zasady finansowania

Możliwość zlecania nowych badań, ustalanie indywidualnego planu leczenia, konsultacje z lekarzem specjalistą w formie lekarz – lekarz oraz lekarz – pacjent, nowe zadania dla koordynatora są odrębnie wycenione i dodatkowo finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Opieka koordynowana jest opłacana niezależnie od stawki kapitacyjnej, a lekarz POZ otrzymuje środki na koordynację w formie budżetu powierzonego. Lekarz POZ otrzymuje budżet powierzony na koordynację, gdzie każde badanie i konsultacje Fundusz rozlicza według kosztów wycenionych przez AOTMiT.

Jak wdrożyć opiekę koordynowaną w POZ?

Wprowadzenie opieki koordynowanej w przychodni jest fakultatywne. Placówki, które już są gotowe do włączenia koordynacji, od 1 października 2022 r. mogą występować do OW NFZ z wnioskiem o rozszerzenie umowy o usługi związane z opieką koordynowaną. Właściwy oddział NFZ weryfikuje wnioski i podpisze aneksy do umów. Wówczas dane placówki POZ mogą rozszerzyć swoją ofertę dla pacjentów. Chcąc zasygnalizować jak powinna być zorganizowana opieka koordynowana w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej i przekazać dobre praktyki w zakresie jej wdrożenia, a także przybliżyć zasady finansowania i rozliczania świadczeń w ramach budżetu powierzonego warto zapoznać się ze specjalnym szkoleniem.

Opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej - jak wdrożyć?
Norbert Bonin

Product Manager ochrona zdrowia