Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

W związku z reformą KPC zmianie uległy też opłaty częściowe

12 września 2019

Regułą jest obowiązek uiszczenia całej należnej opłaty, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przepisy ustawy, w niektórych sprawach, przewidują jednak obowiązek uiszczenia opłaty w częściach ułamkowych. Przykładem takiej szczególnej regulacji jest przepis art. 19 u.k.s.c.

W związku z reformą KPC zmianie uległy też opłaty częściowe

Przywołana norma prawna wskazuje na sytuacje, w których opłata od pisma wynosi ułamkową część całej opłaty należnej dla danego typu sprawy. Aby prawidłowo ustalić wysokość opłaty należy więc w pierwszej kolejności obliczyć całą opłatę właściwą ogólnie dla danego typu sprawy, a następnie dokonać odpowiedniego procentowego zmniejszenia opłaty.

Jak wyglądają opłaty częściowe sądowe - przykłady

Zgodnie z art. 19 ust 1 u.k.s.c., połowę opłaty (50%) pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty. Przykładowo więc, w sytuacji, w której cała opłata sądowa powinna wynieść 300 zł, pozwany uiszcza jedynie połowę takiej opłaty, a więc kwotę 150 zł. Natomiast czwartą część opłaty (25%) pobiera się od pozwu spełniającego przesłanki do rozpoznania w postępowaniu nakazowym oraz od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W poprzednim stanie prawnym art. 19 ust. 1 pkt 1 u.k.s.c. stanowił, że czwartą część opłaty pobiera się od pozwu w postępowaniu nakazowym. Natomiast aktualne brzmienie przepisu wskazuje, że taka opłata jest pobierana od pozwu spełniającego przesłanki do rozpoznania w postępowaniu nakazowym. Nie została zmieniona regulacja wskazująca, że trzy czwarte części opłaty (75%) pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, choć była ona rozważana na etapie prac nad ustawą. Piątą część opłaty (20%) pobiera się od interwencji ubocznej, zażalenia, z tym jednakże zastrzeżeniem, że przepis szczególny może przewidywać inną wysokość opłaty oraz wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak szczegółowo mogą wyglądać konfiguracje opłat stosunkowych, zachęcam do lektury komentarza praktycznego w LEX:

Ponadto jeśli chcesz dowiedzieć się, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się na bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

Katarzyna Irytowska
product manager LEX Kancelaria Prawna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.