Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie egzekucyjne

18 października 2021

Jakie znaczenie dla możliwości prowadzenia egzekucji ma otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego? Czy złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zawsze uchroni przed egzekucją? Odpowiedzi na te i inne pytania już 21 października 2021 r. w czasie szkolenia!

Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na możliwość prowadzenia przez wierzyciela egzekucji skierowanej do majątku dłużnika okazuje się problematyczne. Pierwszeństwo stosowania przepisów prawa restrukturyzacyjnego wobec przepisów postępowania egzekucyjnego oraz ocena możliwości zawieszenia postępowania egzekucyjnego to tylko jedne z zagadnień co nie są do końca jasne i transparentne. Dotyczy to również uchylenia zajęcia rachunku bankowego na skutek zabezpieczenia majątku dłużnika w poszczególnych postępowaniach insolwencyjnych.

Dlatego już 21 października 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się szkolenie Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie egzekucyjne. Prelegenci Marta Łużyńska i Rafał Kowalczyk skupią się na praktycznych problemach, które zauważają na styku postępowania egzekucyjnego oraz postępowań insolwencyjnych. Omówione zostaną poszczególne instytucje prawa restrukturyzacyjnego, które z jednej strony pozwalają na zapewnienie przedsiębiorstwu dłużnika zdolności do funkcjonowania w razie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością dłużnika, z drugiej wpływają na utrzymanie jego działalności operacyjnej.

Egzekucja a postępowanie restrukturyzacyjne

Plan szkolenia:

 • Aktualne ramy prawne:
  1. zakaz wszczynania postępowania egzekucyjnego po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,
  2. zawieszenie toczących się egzekucji,
  3. zabezpieczenie majątku upadłego a otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
 • Problemy praktyki:
  1. Czy złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zawsze uchroni dłużnika przed egzekucją?
  2. Czy zakaz egzekucji obejmuje składanie oświadczeń o poddaniu się egzekucji?
  3. Jaki wpływ na zakaz egzekucji ma zastrzeżenie prawa własności do momentu uiszczenia ceny?
  4. Czy zastawnik ma prawo przejąć na własność przedmiot zabezpieczenia w toku postępowania restrukturyzacyjnego?
  5. Czy w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego dochodzi do upadku zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika?
 • Kierunek zmian legislacyjnych.

Szkolenie skierowane jest do doradców restrukturyzacyjnych, radców prawnych, adwokatów, prawników in-house, pracowników działów zajmujących się windykacją należności oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Zapisz się już dzisiaj!

Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie egzekucyjne
Katarzyna Baczyńska

product manager Lex Windykacje

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.