Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Otwierać czy zawieszać funkcjonowanie przedszkoli z dniem 6 maja?

04 maja 2020

6 maja decyzją rządu zostaną otwarte przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Dyrektorzy przedszkoli mogą jednak – za zgodą organu prowadzącego, zawiesić dalsze ich funkcjonowanie, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną. Na jakiej podstawie i w jakiej formie dyrektorzy przedszkoli powinni podjąć taką decyzję i gdzie ją opublikować?


29 kwietnia br. minister edukacji wydał przepisy, w których zezwolił na otwarcie z dniem 6 maja przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, na zasadach określonych w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wiele przedszkoli nie jest jednak gotowe do przyjęcia dzieci w tym terminie, z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, jak i brak możliwości przygotowania placówki i personelu w tak krótkim czasie.

Zawieszenie zajęć na kolejny okres

Rozwiązaniem tej sytuacji jest przepis § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, który daje dyrektorom przedszkoli możliwość zawieszenia zajęć w placówce, w sytuacji gdy wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów – a taką sytuacją jest niewątpliwie obecnie panująca epidemia koronawirusa. Decyzję taką mogą jednak podjąć za zgodą organu prowadzącego.

Dyrektor musi wydać w tej sprawie stosowne zarządzenie, opublikować je na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń przedszkola.
Niezbędne w tym zakresie jest skorzystanie z gotowego wzoru, opracowanego przez eksperta prawa oświatowego, Panią Agatę Piszko, dostępnego w publikacji LEX: Zarządzenie dyrektora w sprawie okresowego zawieszenia zajęć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

Otwierać czy zawieszać funkcjonowanie przedszkoli z dniem 6 maja?
Lidia Marciniak
product manager Oświata