Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Oznaczenia GTU w nowym JPK_VAT

24 listopada 2020

Które towary i usługi trzeba od października oznaczać specjalnymi kodami GTU? Z pomocą nowych procedur podatkowych łatwo ustalisz właściwą kwalifikację. Wątpliwości jest wiele, zwłaszcza w zakresie kodów GTU służących do oznaczania tzw. towarów i usług wrażliwych.

Kody GTU to nowość dla przedsiębiorców. Czynni podatnicy VAT podczas wypełniania nowych JPK_VAT muszą oznaczać tymi specjalnymi kodami sprzedaż 10 rodzajów towarów oraz 3 rodzajów usług zaliczanych do szczególnie narażonych na nadużycia. Sprzedaż wyrobów lub usług spoza listy nie wymaga stosowania kodów GTU.
Oznaczeń GTU dokonuje się w JPK_VAT. Nie ma obowiązku wskazywania kodów na fakturach ani w zbiorczej informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej.

Obowiązek stosowania kodów GTU

Wykaz kodów GTU znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.).
Oznaczenie zależy od przedmiotu transakcji, ewentualnie od szczególnych okoliczności towarzyszących transakcji. Kodami GTU należy oznaczać dostawę niektórych towarów i usług, niektóre rodzaje transakcji oraz wskazane dowody sprzedaży i nabycia. Są to następujące oznaczenia dla dostaw:

  1. napojów alkoholowych (alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich) – oznaczenie „01”,
  2. paliw silnikowych (przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu których obowiązuje zasada płatności podatku należnego bezpośrednio do urzędu skarbowego) – oznaczenie „02”,
  3. oleju opałowego oraz olejów smarowych – oznaczenie „03”,
  4. wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – oznaczenie „04”,
  5. odpadów – oznaczenie „05”,
  6. urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich – oznaczenie „06”,
  7. pojazdów oraz części samochodowych – oznaczenie „07”,
  8. metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – oznaczenie „08”,
  9. leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia na podstawie Prawa farmaceutycznego – oznaczenie „09”,
  10. budynków, budowli i gruntów – oznaczenie „10”.

Od kiedy i jakie stosować kody GTU?

Nowy JPK_VAT obowiązuje od października 2020 r. Po raz pierwszy trzeba go przesłać do 25 listopada (za październik). Dane o towarach i usługach, które muszą być oznaczone kodami GTU warto jednak zebrać wcześniej. Nie zawsze jest to bowiem proste.

Grup towarów i usług jest tylko 13, ale katalog artykułów i usług zaliczanych do poszczególnych grup jest rozbudowany. Próbując odpowiedzieć na pytanie, czy daną transakcję trzeba oznaczyć kodem, często konieczne będzie sięgnięcie do wielu osobnych klasyfikacji lub aktów prawnych, takich jak PKWiU, Nomenklatura Scalona (CN), czy ustawa o VAT (z załącznikami 12 i 15) i innych ustaw.

Nasze nowe procedury podatkowe łatwo pozwalają ustalić jakie oznaczenie należy zastosować w ewidencji VAT oraz w nowym JPK_VAT. Są to następujące procedury:

Oznaczenie GTU_01 w nowym JPK_VAT

Oznaczenie GTU_02 w nowym JPK_VAT

Oznaczenie GTU_03 w nowym JPK_VAT

Oznaczenie GTU_04 w nowym JPK_VAT

Oznaczenie GTU_05 w nowym JPK_VAT

Oznaczenie GTU_06 w nowym JPK_VAT

Oznaczenie GTU_07 w nowym JPK_VAT

Oznaczenie GTU_08 w nowym JPK_VAT

Oznaczenie GTU_09 w nowym JPK_VAT

Oznaczenie GTU_10 w nowym JPK_VAT

Oznaczenie GTU_12 w nowym JPK_VAT

Oznaczenie GTU_13 w nowym JPK_VAT

Na temat wszystkich procedur zobacz krótki film FILM opisujący tę kategorię dokumentów.

Oznaczenia GTU w nowym JPK_VAT
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

 

Czytaj więcej w 7-dniowym dostępie testowym do LEX Ksiegowość!
Polecamy m.in.:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy