Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czym jest pismo niebędące pozwem?

20 września 2019

W praktyce sędziowskiej niejednokrotnie spotyka się pisma składane przez strony, z których trudno wysnuć intencje autora. Cały kłopot polega na tym, że często jest to pierwsze pismo „w sprawie”. Tu pojawia się problem, jak i czy w ogóle nadać takiemu pismu stosowny bieg.

Czym jest pismo niebędące pozwem?

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw dokonana ustawą z 4 lipca 2019 r. próbuje stanowić remedium na tego typu przypadki wprowadzając instytucję „pisma niebędącego pozwem”.

Czym jest pismo niebędące pozwem?

Zgodnie z dodanym nowelą art 186(1) k.p.c. pismo, które zostało wniesione jako pozew, a z którego nie wynika żądanie rozstrzygnięcia sporu o charakterze sprawy cywilnej, przewodniczący zwraca wnoszącemu bez żadnych dalszych czynności, chyba że wyjątkowe okoliczności uzasadniają nadanie mu biegu.

Jak pisze sędzia Artur Grajewski w dostępnym w LEX komentarzu praktycznym - "chodzi tu o każde pismo, które nie jest wniesione w toczącej się już sprawie cywilnej, również w postępowaniu nieprocesowym, a z treści którego nie wynika, czego strona się właściwie domaga. Nie musi być ono zatytułowane „pozew” lub „wniosek”, wystarczy, że tworzy pozór potrzeby nadania mu dalszego biegu przewidzianego procedurą. W przypadku pisma tego rodzaju oczywiście bezcelowe są wszelkie czynności zmierzające do nadania mu prawidłowego biegu (ustalanie wartości przedmiotu sporu, ustalanie opłaty, kontrola warunków formalnych, kontrola odpisów etc.). Żadnych tego typu czynności się nie dokonuje".

 

Jeśli chcesz poznać, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się na bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

Katarzyna Irytowska
product manager LEX Kancelaria Prawna

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.