Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czym jest plan rozprawy i postępowanie przygotowawcze?

04 października 2019

Jedną z najistotniejszych zmian nowelizacji KPC jest wprowadzenie rozwiązań polegających na całościowym planowaniu rozprawy. Jest to novum w procesie cywilnym. Związane jest ono także z przeprowadzeniem tzw. posiedzenia przygotowawczego.

Czym jest plan rozprawy i postępowanie przygotowawcze?

Rozwiązanie te są elementem wdrożonego modelu poprawienia komunikacji sądu ze stronami postępowania, jak również narzędziem pozwalającym na wprowadzenie większej odpowiedzialności stron za przebieg prowadzonego postępowania.

Cel planu rozprawy i posiedzenia przygotowawczego?

Jak pisze sędzia Maciej Klonowski w komentarzu praktycznym dostępnym w LEX - "przeprowadzenie posiedzenie przygotowawczego w odformalizowanej atmosferze umożliwiać ma też w założeniu pełniejsze wyjaśnienie stanowisk stron i kryjących się za nimi motywów. Na dłuższą metę może to pozwolić na uniknięcie eskalacji konfliktu na dalszym etapie postępowania. Z uwagi na rygoryzm związany z zakreślaniem przez sąd terminów do zgłaszania twierdzeń i dowodów na ich poparcie, zasadniczą korzyścią sporządzenia planu rozprawy – zarówno z perspektywy sądu, jak i samych stron postępowania – jest zakreślenie ścisłych ram postępowania i ograniczenie możliwości nielojalnego wydłużania biegu postępowania na jego dalszym etapie. Z uwagi na nowatorski charakter przyjętych rozwiązań z jednej strony, oraz obiektywne trudności mogące wystąpić w niektórych sądach w związku z wdrożeniem omawianej instytucji w pełnym wymiarze, przyjęto że planowanie rozprawy ma charakter w zasadzie fakultatywny".

Więcej informacji na temat nowych rozwiązań znajduje się w komentarzu praktycznym:

Jeśli chcesz poznać, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się na bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

Katarzyna Irytowska
product manager LEX Kancelaria Prawna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.