Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Plany nadzoru pedagogicznego dla szkół i przedszkoli 2021/22 - jak przygotować?

24 sierpnia 2021

15 września to ostateczny termin, w którym dyrektorzy szkół i placówek muszą opracować plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/22, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.

Cele i kierunki polityki oświatowej państwa

Każdego roku na podstawie art. 60 ustawy - Prawo oświatowe minister edukacji ustala kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny, w tym zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego.

W roku szkolnym 2021/22 określone przez Ministra Edukacji i Nauki cele i kierunki polityki oświatowej to: wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, wzmocnienie edukacji patriotycznej, historycznej i ekologicznej, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w związku z pandemią COVID-19.

Na podstawie § 23 rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego, dyrektorzy szkół lub placówek muszą opracować plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawią na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki.

Plan powinien być przygotowany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym oraz ww. podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

W LEX Prawo Oświatowe znajdziesz przykładowe plany nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/22, autorstwa Bożeny Barszczewskiej:

Plany nadzoru pedagogicznego dla szkół i przedszkoli 2021/22 - jak przygotować?
Lidia Marciniak

product manager Oświata

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.