Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Podatek od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - NOWA procedura w LEX

25 września 2019

Nie każda nieruchomość przedsiębiorcy jest związana z działalnością gospodarczą. Tymczasem kwestia czy grunt, budynek lub budowla łączą się z jej prowadzeniem ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od nieruchomości i wzbudza wiele kontrowersji. Dzięki nowej procedurze łatwo ustalić czy grunt, budynek lub budowla są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku od nieruchomości.

Kontrowersje są związane z bardzo szeroką definicją gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 3 tej ustawy, za nieruchomości takie uznaje się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Oznacza to, że jedynym kryterium, które decyduje o wyższej stawce podatku od nieruchomości, jest sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę gruntu.

Najwyższe stawki podatku

Ustalenie, że przedmiot opodatkowania (grunt, budynek lub budowla) jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku od nieruchomości pociąga za sobą konsekwencje w postaci opodatkowania ich według najwyższych stawek podatku od nieruchomości.

Które grunty, budynki i budowle są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej? 

Grunty, budynki i budowle są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeśli są w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca, gdyż przepis ten stosuje się z zastrzeżeniem art. 1a ust. 2a ustawy, który wskazuje wyjątki od zaliczania gruntów, budynków i budowli do kategorii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Związek przedmiotu opodatkowania z prowadzoną działalnością gospodarczą

Dzięki procedurze pt. Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej łatwo ustalić czy grunt, budynek lub budowla są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku od nieruchomości.

Pociąga to za sobą następujące konsekwencje dla przedmiotu opodatkowania związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej:

  • grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są, co do zasady, opodatkowane według najwyższych stawek podatku od nieruchomości,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Natomiast, gdy przedmiot opodatkowania nie wykazuje związku z prowadzeniem działalności gospodarczej:

  • grunty i budynki niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej są opodatkowane według stawek podatku od nieruchomości niebędących stawkami maksymalnymi,
  • budowle lub ich części niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Iwona Kaczorowska
redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.