Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Od 1 stycznia wyższa dieta z tytułu krajowej podróży służbowej

15 grudnia 2022

Od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie dieta z tytułu krajowej podróży służbowej. Będzie to już kolejna podwyżka diety krajowej w ostatnim czasie.

Ostatnia podwyżka diety miała miejsce 28 lipca 2022 r. (była to pierwsza podwyżka od 2013 r.). Od tego dnia dieta z tytułu krajowej podróży służbowej wynosi 38 zł.

Dieta od 1 stycznia 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. dieta za dobę krajowej podróży służbowej wzrośnie ponownie do wysokości 45 zł. Tak wynika z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 14.11.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 2302).

Ryczałty i inne koszty

Oznacza to, że od 1 stycznia 2023 r. ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej również wzrośnie i będzie wynosił 9 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej.

Podobnie wyższy będzie ryczałt za każdy nocleg, który od nowego roku będzie przysługiwał w wysokości 67,5 zł.

Zwrot kosztów za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie następuje w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli od 1 stycznia 2023 r. 900 zł.

Sprawdź w LEX Kadry w jaki sposób ustalać należności przysługujące pracownikom z tytułu podróży służbowej.

Rozliczenie podróży służbowej przypadającej w trakcie zmiany diety

Ważne jest to, że ustawodawca wskazał jak należy rozliczyć podróż służbową, która będzie trwała w trakcie zmiany stawki diety. W przypadku krajowej podróży służbowej, rozpoczętej i niezakończonej przed 1 stycznia 2023 r., należności z tytułu podróży służbowej należy ustalać:

  1. za czas podróży przypadający przed 1 stycznia – na podstawie dotychczasowej stawki diety, czyli 38 zł za dobę podróży (zobacz w LEX kalkulator podróży do 31 grudnia 2022 r.);
  2. za czas podróży przypadający od 1 stycznia – na podstawie nowej, wyższej stawki, czyli 45 zł za dobę podróży (zobacz w LEX kalkulator podróży od 1 stycznia 2023 r.).

Zmiany w zagranicznej podróży służbowej

To nie są jedyne zmiany dotyczące podróży służbowych. Od 29 listopada 2022 r. obowiązują zmiany dotyczące zagranicznej podróży służbowej - w tym dniu wzrosły wysokości diet i kwoty limitów na nocleg w przypadku podróży służbowych do 44 krajów.

Sprawdź w LEX Kadry: Od 29 listopada podwyżka diet z tytułu podróży służbowej

Od 1 stycznia wyższa dieta z tytułu krajowej podróży służbowej
Izabela Baranowska

Senior Product Manager LEX Kadry oraz LEX HR

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.