Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ulga na złe długi sprzeczna z dyrektywą VAT

26 czerwca 2019

Czy organy skarbowe muszą umożliwić firmom dokonanie korekty podstawy opodatkowania VAT o kwotę nieściągalnych wierzytelności, nawet w sytuacji, w której dłużnik firmy nie jest czynnym podatnikiem VAT? Tego rodzaju pytanie czeskiego sądu dotyczące tzw. ulgi na złe długi rozstrzygnął niedawno Trybunał Sprawiedliwości UE. Zdaniem ekspertów z unijnego wyroku wynikają istotne wnioski również dla polskich podatników.

Wyrok TSUE

Trybunał unijny potwierdził, że ulga na złe długi obejmować będzie również sytuacje, w których dłużnik firmy nie jest czynnym podatnikiem VAT. TSUE wyszedł z założenia, że skoro dłużnik nie prowadzi już działalności gospodarczej, to utracił źródło zarobkowania, a to uprawnia go do dokonania korekty w podatku VAT.

Skutki wyroku dla polskich podatników

Chociaż wyrok TSUE dotyczył podatników z Czech, ma on również ogromne znaczenie dla polskich podatników. Zdaniem dor. pod. Agnieszki Wesołowskiej, polskie przepisy pozwalające na obniżenie podstawy opodatkowania VAT w przypadku wystąpienia sytuacji, w której kontrahent uchyla się od płatności, są zbliżone do tych czeskich i analogicznie, prawo do obniżenia podstawy opodatkowania jest obwarowane kilkoma, często trudnymi do spełnienia warunkami.

Co więcej, jak podkreśla A. Wesołowska, do TSUE trafiła z Polski w formie pytania prejudycjalnego podobna sprawa. Zwrócił się z nią w postanowieniu z 6.12.2018 r., sygn. I FSK 2261/15, Naczelny Sąd Administracyjny (sprawie w TSUE nadano numer C-335/19).

Więcej na temat wyroku i jego potencjalnych skutków dla polskich podatników znaleźć można w publikacji Autorki:
Korekta VAT z niezapłaconych faktur. Glosa do wyroku TS z dnia 8 maja 2019 r., C-127/18,

dostępnej w programie LEX Prawo Europejskie.

Warte podkreślenia jest to, że omawiana sprawa została rozstrzygnięta na podstawie pytania prejudycjalnego skierowanego przez sąd krajowy. Jeśli poszukujesz pytań polskich sądów do Trybunału Sprawiedliwości UE, zajrzyj TUTAJ>

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Rafał Bujalski
Product manager
LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.