Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Polskie sprawy podatkowe przed TSUE: sukcesy podatników, ranking pełnomocników i firm

21 października 2020

Nie jest tajemnicą, że dziedziną, w której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiadal się najczęściej w polskich sprawach, jest prawo podatkowe. Ile z nich zakończyło się sukcesem podatników? Którzy pełnomocnicy i macierzyste firmy najczęściej występowali przed TSUE i uzyskiwali korzystne rozstrzygnięcia dla swoich klientów? O tym przeczytasz w raporcie dostępnym w LEX-ie.

Z raportu "Polskie sprawy podatkowe przed TSUE: rozstrzygnięcia, pełnomocnicy i kancelarie" wynika, że od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Trybunał wydał w sumie 63 orzeczenia dotyczące podatków w odpowiedzi na zapytania prejudycjalne zadane przez polskie sądy. To ponad dwie piąte wszystkich "polskich" orzeczeń prejudycjalnych unijnego Trybunału.

Wiele z tych orzeczeń miało istotne znaczenie dla stosowania prawa. Niektóre wpłynęły również na zmiany w prawie podatkowym. Takie orzeczenia jak rozstrzygnięcia w sprawach: Brzeziński, MagooraBGŻ Leasing czy Budimex są obecne w powszechnej świadomości nie tylko ekspertów podatkowych.

Orzeczenia korzystne dla polskich podatników

Warto podkreślić, że na 63 orzeczenia podatkowe aż 44 zakończyły się sukcesem polskich podatników. Daje to wskaźnik 70% spraw wygranych przez podatników. Pozostałe 16 orzeczeń (25%) zakończyło się dla podatników niepowodzeniem. Wreszcie w przypadku 3 orzeczeń trudno mówić o korzystnym rozstrzygnięciu dla którejkolwiek ze stron sporu.

Pełnomocnicy broniący podatników w polskich sprawach przed TSUE...

Przyjrzyjmy się teraz bliżej pełnomocnikom, którzy występowali przed TSUE w podatkowych sprawach. Pełnomocnikiem, który najczęściej reprezentował polskich podatników przed TSUE w sprawach zakończonych orzeczeniami, jest doradca podatkowy Jerzy Martini z kancelarii Martini i Wspólnicy, dawniej reprezentujący kancelarię Baker & Mckenzie. W sumie Jerzy Martini wziął udział w 6 sprawach rozstrzygniętych przez unijny Trybunał.

Kolejne miejsca w "rankingu" pełnomocników z największym doświadczeniem przed TSUE zajmują eksperci, którzy występowali przed tym sądem w 4 sprawach. Są to doradca podatkowy Tomasz Michalik z kancelarii Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy oraz radca prawny i doradca podatkowy Lesław Mazur (dawniej firma Ernst and Young, obecnie Thedy & Partners).

Którzy pełnomocnicy odnosili najczęściej sukcesy przed TSUE? Tu liderem jest ponownie Jerzy Martini, który dla swoich klientów uzyskał trzy razy korzystne rozstrzygnięcia sprawy (Brzeziński, Magoora i Oasis East). Tuż za nim plasuje się aż 6 pełnomocników, którzy wygrali po dwie sprawy. Są to wspomniani wcześniej Tomasz Michalik (sprawy Kronospan Mielec i SAWP) i Lesław Mazur (sprawy Pak-Holdco i Gmina Wrocław), a także adwokaci Marek Gizicki z firmy Deloitte (sprawy Kompania Piwowarska i Gmina Ryjewo) i Tomasz Grzejszczak z Kancelarii Adwokackiej Grzejszczak Skrzydło (sprawy Dankowski i B.S.), doradca podatkowy Małgorzata Militz, obecnie partner w firmie GWW Tax (sprawy TNT Express Worldwide i Budimex), doradca podatkowy Adam Bartosiewicz z kancelarii EOL (sprawy Kozak i E. sp. z o.o. sp. k. przeciwko Ministrowi Finansów) oraz Nina Półtorak, która aktualnie pełni funkcję sędziego Sądu UE (w momecie wydania korzystnych orzeczeń w sprawach Pak-Holdco oraz Elektrownia Pątnów II była radcą prawnym pracującym dla firmy Ernst and Young).

... i ich "firmy macierzyste"

Występując przed TSUE pełnomocnicy reprezentujący podatników byli zazwyczaj pracownikami konkretnych firm i kancelarii prawniczych lub podatkowych. Jeśli zatem weźmiemy pod uwagę "firmę macierzystą" pełnomocników, najczęściej w Trybunale można było spotkać pełnomocników pracujących lub współpracujących z firmą Ernst and Young (7 spraw). Drugie miejsce ex aequo zajęły firmy Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy i Deloitte (po 4 sprawy). Wreszcie, w 3 sprawach uczestniczyli z kolei pełnomocnicy pochodzący z firm Martini i Wspólnicy oraz Baker & Mckenzie.

Które firmy dzięki kompetencjom i umiejętnościom swoich pracowników lub współpracowników najczęściej odnosiły sukcesy? Liderem jest ponownie firma Ernst and Young, której pełnomocnicy wygrali w sumie 5 spraw. Na kolejnym miejscu plasuje się Deloitte z 4 korzystnymi wyrokami. Z kolei trzecimi najbardziej skutecznymi firmami są ex aequo firmy Baker & Mckenzie oraz Kancelaria Adwokacka Grzejszczak Skrzydło, które odniosły sukcesy w 3 sprawach.

Pełny raport znaleźć można TUTAJ.

Polskie sprawy podatkowe przed TSUE: sukcesy podatników, ranking pełnomocników i firm
Rafał Bujalski

Product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.