Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kto i na jakich zasadach udzieli porady pielęgniarskiej?

14 listopada 2019

W połowie października do systemu publicznego ubezpieczenia zdrowotnego wprowadzono nowe świadczenie gwarantowane w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: PORADĘ PIELĘGNIARSKĄ. Dowiedz się kto może udzielać wspomnianego świadczenia oraz jaki jest jego zakres.

Włączenie do systemu porady pielęgniarskiej, ma na celu zwiększenie samodzielności i niezależności pielęgniarek. Dzięki zmianom będą one mogły wykonywać bez zlecenia lekarskiego świadczenia zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne czy samodzielne ordynować niektóre leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. Pielęgniarki zyskają też możliwość wypisywania recept w realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu AOS. Nowe przepisy budzą jednak szereg wątpliwości m.in. w zakresie realizacji uprawnień przyznanych pielęgniarkom.

Mając na względzie kompleksowe omówienie nowych regulacji dotyczących porady pielęgniarskiej, opublikowaliśmy w LEX nowy komentarz praktyczny: Zasady udzielania świadczeń w ramach porady pielęgniarskiej. W jego ramach dowiesz się m.in.

  • kto jest uprawniony do udzielania porady pielęgniarskiej?
  • w jakich dziedzinach osoba uprawniona może udzielać porady pielęgniarskiej?
  • jaki jest zakres świadczenia pielęgniarki w poszczególnych dziedzinach (chirurgia ogólna, diabetologia, diabetologia)?
  • jakie problemy dotyczące źródeł finansowania rodzi porada pielęgniarska?

Już dziś zapoznaj się z naszym nowym komentarzem praktycznym dostępnym TUTAJ 

 

Norbert Bonin
Product manager ochrona zdrowia

 

 

 

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.