Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Postępowanie naprawczo-rozwojowe w świetle nowego projektu ustawy o modernizacji szpitalnictwa - zaproszenie na szkolenie

01 czerwca 2022

9 maja Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Ta niemal rewolucyjna zmiana ma nałożyć na niektóre szpitale obowiązek przeprowadzenia postępowania naprawczo-rozwojowego. Jak takie postępowanie ukształtować?

Na to pytanie odpowiemy podczas szkolenia już 10 czerwca o godzinie 11:00!

Kategoryzacja szpitali - co decyduje o przydzieleniu?

W świetle ustawy o modernizacji każda placówka szpitalna co 3 lata podlega obowiązkowej ocenie i przyznaniu jednej z czterech kategorii: A, B, C albo D. W treści ustawy określone zostały krótkie definicje tychże kategorii. Zgodnie z nią przyjmuje się więc, że szpital kategorii A to placówka w najlepszej kondycji finansowej natomiast szpital kategorii B charakteryzuje się potrzebą wdrożenia działań optymalizacyjnych. Szpitale kategorii C i D odznaczają się zdecydowanie gorszą sytuacją ekonomiczno-finansową i różnią się od siebie pilnością potrzeby wprowadzenia działań naprawczo -rozwojowych i oczywiście skalą problemów. To na podstawie jakich wskaźników dochodzi do przydzielenia do danej kategorii określone zostało w przepisach ustawy. Dodać należy jedynie, że wskaźniki te mają charakter czysto finansowy.

Kto musi przeprowadzić postępowanie naprawczo - rozwojowe?

Zgodnie z projektem omawianej ustawy podmioty szpitalne będą oceniane i na podstawie tej oceny kategoryzowane. Szpitale, które trafią do kategorii C i D, (w świetle wskaźników będą w najgorszej kondycji finansowej), będą zobligowane do przeprowadzenia postępowania naprawczo rozwojowego. Szpitale kategorii B natomiast mogą takie postępowanie wdrożyć fakultatywnie. Te, które się na to nie zdecydują będą realizować plany rozwojowe. Również w szpitalach zaklasyfikowanych do kategorii A (jako tych w najlepszej kondycji) dojdzie do realizacji planów rozwojowych.

Jak przygotować się na postępowanie naprawczo-rozwojowe?

Na to pytanie odpowiemy Państwu podczas szkolenia pod tytułem ,,Postępowanie naprawczo-rozwojowe szpitala w trybie ustawy o modernizacji szpitalnictwa''. Prelegentami będą specjaliści będący jednocześnie członkami zespołu Ministra Zdrowia ds. przygotowania ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

Zapisz się na szkolenie tutaj!

Postępowanie naprawczo-rozwojowe w świetle nowego projektu ustawy o modernizacji szpitalnictwa - zaproszenie na szkolenie
Patrycja Szczuka

Product Manager w Redakcji Biznes