Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Postępowanie sądowoadministracyjne – zmiany związane z tarczą antykryzysową 3.0. Webinar dla Klientów LEX

12 maja 2020

Przepisami tarczy antykryzysowej 3.0 zostały zmienione w czasie pandemii COVID-19 tryby postępowania – zarówno przed WSA, jak i przed NSA. Szkolenie będzie poświęcone postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie kontroli sądowej decyzji administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji w zakresie prawa podatkowego.

Zmienione tryby postępowania uwzględniają ograniczenie praw procesowych stron i ich pełnomocników oraz zmieniają sposób procedowania przed sądami administracyjnymi. W trakcie szkolenia te regulacje zostaną poddane ocenie pod kątem ich stosowania przez strony, ich pełnomocników oraz sądy – z uwzględnieniem zagwarantowania prawa do sądu i prawa do obrony.

Program szkolenia:

 1. Omówienie podstaw prawnych i sposobu ich prowadzenia w sądownictwie administracyjnym
 2. Omówienie sposobu wnoszenia skarg i dostępu do materiałów procesowych
 3. Kolejność rozpoznawania spraw przez sądy administracyjne i ich procedowanie
  a. skład sądu
  b. sposób rozpoznawania
  c. zmiana sposobu rozpoznawania lub składu sądu w wyniku działania stron procesu
 4. Sposób rozpoznawania spraw przed NSA
  a. skład sądu
  b. sposób procedowania
  c. czynny udział stron
 5. Czas obowiązywania ustawy
 6. Praktyczne problemy


Szkolenie poprowadzi doradca podatkowy Krzysztof J. Musiał w dniu 22.05.2020 r. o godz. 12:00.

Postępowanie sądowoadministracyjne – zmiany związane z tarczą antykryzysową 3.0. Webinar dla Klientów LEXMASZ DOSTĘP DO LEX-a? Zapisz się:

Postępowanie sądowoadministracyjne – zmiany związane z tarczą antykryzysową 3.0

Zarejestruj się

 

Postępowanie sądowoadministracyjne – zmiany związane z tarczą antykryzysową 3.0. Webinar dla Klientów LEX – fot. 1
Iwona Kaczorowska
redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes