Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Postępowanie upadłościowe w branży TSL - BEZPŁATNY WEBINAR

24 czerwca 2021

Czy branża TSL odczuła epidemię? Czy kryzys w sferze płynności przełożył się na problemy z niewypłacalnością? Czy rozwiązaniem problemów może być uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne? Dowiedz się na szkoleniu!

Analizując dane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej można zauważyć, iż w 2021 r. do końca marca wszczęto 433 postępowania restrukturyzacyjne. Dłużnicy, w ponad 80% występowali o restrukturyzację w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu. Patrząc się na działy gospodarki, jednym z podmiotów dotkniętych skutkami koronawirusa jest branża TSL (transport, spedycja, logistyka).

Bezpłatny webinar

Już 28 czerwca o godz. 14:00 odbędzie się bezpłatne szkolenie Postępowanie upadłościowe w branży TSL, podczas którego nasi eksperci Patryk Filipiak, Maciej Stradomski oraz Arkadiusz Kawa przybliżą praktyczne aspekty kryzysu covidowego w branży TSL. Prelegenci skupią się na przedstawieniu ekonomicznych implikacji kryzysu w sferze płynnościowej w ujęciu krótko i średnioterminowym, środkach zaradczych w ramach działań wewnętrznych, jak również prawnych instrumentach ochrony przed skutkami niewypłacalności.

Przedstawione zostaną obowiązki zarządów związane z niewypłacalnością, w czasie stanu epidemicznego oraz po jego zakończeniu.

Omówione zostanie uproszczone (covidowe) postępowanie restrukturyzacyjne, które prawie w całości prowadzone jest poza sądem. Gwarantuje ono ochronę przed windykacją prowadzoną przez wierzycieli oraz przed wypowiedzeniem niektórych kluczowych umów gospodarczych. Wskazane będą także korzyści z przeprowadzenia bardziej skomplikowanego i prowadzonego przed sądem postępowania sanacyjnego. Pozwala ono na odstąpienie od nierentownych kontraktów bez konieczności zapłaty wysokich kar umownych. W jego ramach możliwa jest także kompleksowa naprawa funkcji przedsiębiorstwa w zakresie operacyjnym, finansowym, jak również w ramach struktury aktywów.

Program szkolenia:

  • Kryzys COVID - wpływ na modele biznesowe branży TSL
  • Kluczowe tendencje w branży i ich wpływ na sytuacje finansową przedsiębiorstw TSL
  • Źródła zagrożeń dla firm sektora TSL – jak diagnozować i przeciwdziałać.

Szkolenie skierowane jest dla branży TSL oraz doradców restrukturyzacyjnych/kancelarii zajmujących się obsługą prawną podmiotów z sektora TSL.

Zapisz się już dzisiaj!

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Katarzyna Baczyńska

product manager Lex Windykacje

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.