Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Pozew cywilny na egzaminie - jak go napisać?

30 listopada 2022

Coraz więcej uczelni stawia na sprawdzenie wiedzy w praktyce. Jednym z przejawów tego zjawiska jest wymóg aktywnego wykorzystania przepisów prawa przez studentów podczas egzaminu z postępowania cywilnego i sporządzenia pozwu cywilnego. Sprawdź, co musisz wiedzieć, żeby zdać!

Egzamin z KPC przez wielu jest uważany jako jedno z najważniejszych zaliczeń ze względu na późniejszą aplikację i praktykę w kancelarii. Stworzenie projektu pozwu na podstawie określonego stanu faktycznego nie jest prostym zadaniem, ale wystarczy zapamiętać kilka rzeczy, by zakończyć semestr pozytywną oceną.

Obligatoryjne elementy pisma procesowego

Pisząc pismo procesowe, należy pamiętać o koniecznych składowych, które trzeba w nim zawrzeć. Nieobecność któregoś z nich uznany zostanie za brak formalny, czego chcesz uniknąć, zwłaszcza na egzaminie - sprawdzający nie zwróci nam pisma z żądaniem uzupełnienia braków.

Podstawowe elementy każdego pisma procesowego

Podstawa to "do kogo" i "od kogo", czyli oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew, a także imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Następnie oznaczamy rodzaj pisma (na przykład pozew, apelacja czy skarga kasacyjna), po czym nadchodzi czas na osnowę wniosku lub oświadczenia. Nie należy zapominać również, by wskazać fakty oraz dowód na ich wykazanie, jeśli strona opiera na nich swoje racje.

Pozew kończymy podpisem strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienieniem załączników i odpisami.

Pierwsze pismo w sprawie

W przypadku wniesienia nowego pisma, podstawowe dane uzupełniamy poprzez oznaczenie miejsca zamieszkania/ siedziby stron/ pełnomocników/ przedstawicieli ustawowych oraz numer PESEL/KRS/NIP powoda.

Niezwykle istotne są również kwestie pełnomocnictwa, które należy załączyć (oczywiście jeśli w sprawie występuje pełnomocnik), a także obliczenie wartości przedmiotu sporu, czyli w.p.s. Następnie należy przedstawić stan sprawy, powołać i przedłożyć odpowiednie dowody, po czym upewnić się raz jeszcze, że nie zapomnieliśmy o żadnej z wymaganych części pisma.

Wymogi formalne pozwu cywilnego

Nadeszła pora na skupienie się na elementach konkretnego pisma, czyli pozwu. Co trzeba zrobić, żeby zwykłe pismo procesowe stało się pozwem cywilnym?

Przede wszystkim dokładnie określ żądanie: prosto, bezpośrednio i dokładnie. W sprawach o prawa majątkowe koniecznie oznacz wartość przedmiotu sporu (w.p.s.). Warto pamiętać, że nie musisz tego robić, jeśli przedmiotem sprawy jest dana kwota pieniężna. Do tego dochodzi również kolejna ważna informacja, czyli data wymagalności roszczenia w sprawach o jego zasądzenie.

Pora na wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie: ta część również powinna być maksymalnie zwięzła i rzeczowa. Jeżeli istnieje taka potrzeba, należy także uzasadnić właściwość sądu, do którego składamy pozew.

Niezwykle istotnym elementem pozwu cywilnego jest informacja o tym, czy strony podjęły próbę mediacji (czy też innego sposobu rozwiązania sporu). Co, jeśli tego nie zrobiły? Wystarczy, że wyjaśnisz przyczyny niepodjęcia działań w tym kierunku.

Ostatnim, co należy zawrzeć to wymagania zawarte w przepisach o postępowaniu odrębnym.

Pozew cywilny wnoszony przez pełnomocnika

Znając już podstawowe elementy i wymogi  pisma procesowego, które chcemy sporządzić, można wyobrazić sobie jego schemat. Po wypisaniu danych osobowych, następne kroki to:

 • Określenie w.p.s. (w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę),                            
 • Określenie żądań pozwu,
 • Wnioski dowodowe,
 • Data wymagalności roszczenia,
 • Informacja o mediacji,
 • Wniosek o zabezpieczenie,
 • Wniosek o prowadzenie rozprawy pod nieobecność strony powodowej.

Później możesz przejść do uzasadnienia, w którym podstawowe elementy to:

 • Przedstawienie okoliczności faktycznych sprawy,
 • Powołanie dowodów na ich poparcie,
 • Wskazanie podstawy prawnej roszczenia,
 • Analiza prawna sprawy/przedstawienie poglądu na skomplikowane kwestie prawne.

Całość kończy się własnoręcznym podpisem pełnomocnika powoda oraz załącznikami, w których musi znaleźć się odpis pozwu, pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, dowód uiszczenia opłaty od pozwu, a także dokumenty powołane w treści pisma.

Schemat pozwu cywilnego składanego przez pełnomocnika, w tym podstawowe elementy pisma procesowego

Wszystko o pozwie cywilnym

Pozew cywilny jest praktycznym wykorzystaniem zgromadzonej na studiach wiedzy . Kolokwium, egzamin, praca w kancelarii, aż w końcu aplikacja i samodzielna praca zawodowa: umiejętność jego prawidłowego sporządzania jest jedną z najważniejszych zdolności każdego prawnika.

Naucz się sporządzać pozew już teraz! Poznaj LEXOTEKĘ, zobacz szkolenie Konstrukcja pozwu cywilnego – jak ugryźć stan faktyczny na egzaminie i #zdajtozLEX !

Pozew cywilny na egzaminie - jak go napisać?
Małgorzata Milewicz-Stobińska

product manager LEXOTEKA

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.