Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Pozostawienie pisma bez dalszych czynności po nowelizacji KPC

18 września 2019

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła instytucję pozostawienia pisma bez dalszych czynności. Uzasadnieniem dla wprowadzenia tej zmiany było przeciwdziałanie obstrukcji procesowej stron. Zdarzało się, że strony swoimi czynnościami powodowały niejednokrotnie wydatne wydłużenie procesu.

Pozostawienie pisma bez dalszych czynności po nowelizacji KPC

Składane przez strony np. liczne zażalenia lub wnioski, wymagały reakcji ze strony sądu w postaci wydania określonego orzeczenia lub zarządzenia. To z kolei pozwalało stronie składać kolejne środki zaskarżenia lub wnioski, uniemożliwiając sądowi merytoryczne rozpoznanie sprawy. Nowe rozwiązanie wprowadzone do procedury cywilnej jest znane w procedurze karnej (bezskuteczność pisma) i administracyjnej (pozostawienie podania bez rozpoznania).

Jakie pisma będzie można pozostawić bez rozpoznania?

W wyniku wprowadzonej nowelizacji, po spełnieniu określonych w przepisach warunków, bez rozpoznania będzie można pozostawić m.in:

  • wniosek o wyłączenie sędziego
  • wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
  • wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku.

Jak pisze jednak sędzia Artur Grajewski, w dostępnym w programie LEX - komentarzu praktycznym: "Praktyka i czas pokażą, czy zmiany w zakresie postępowania z pismami składanymi in fraudem legis spełnią pokładane w nich nadzieje, tj. przyczynią się do przyśpieszenia postępowania i zmniejszą obciążenie sędziów i pracowników sądów, muszących dotąd reagować na pisma procesowe składane jedynie dla zwłoki".

Jeśli chcesz poznać, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się na bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

Katarzyna Irytowska
product manager LEX Kancelaria Prawna

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.